Examen pentru promovarea în grad profesional imediat superior pentru funcţia de execuţie de secretar I cu studii superioare în cadrul Facultăţii de Administrație Publică

Facultatea  de Administrație Publică organizează examen pentru promovarea în gradul profesional imediat superior pentru funcția  de secretar  cu studii superioare.

Condițiile generale de participare la examen sunt cele prevăzute în H.G. nr. 286/23.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și în OMEN nr. 5138/15.12.2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual.

Condițiile specifice de participare la examen sunt:

  • obținerea calificativului ”foarte bine” la evaluarea performanțelor profesionale individuale cel puțin de două ori în ultimii 3 ani.

Examenul  se va desfăşura la sediul SNSPA din Bdul Expozitiei, nr. 30A, în data de 12.07.2021 , ora 10.00 – proba scrisă.

Bibliografie:

  • LEGEA nr. 1/2011, Legea Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare (site SNSPA)
  • Carta SNSPA (site SNSPA)
  • Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor din SNSPA (site SNSPA)
  • Regulamentul privind aplicarea sistemului european de credite transferabile (ECTS/SECT) (site SNSPA)
  • Regulamentul de organizare a examenului de finalizare a studiilor (site SNSPA)
  • Regulamentul şi metodologia de organizare a concursului de admitere (site SNSPA)
Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget