Examene de promovare în funcția de execuție de secretar I(S) și secretar II(S) la Departamentul de Relații Internaționale și Integrare Europeană

Departamentul de Relații Internaționale și Integrare Europeană organizează examene de promovare în funcțiile de execuție de secretar I cu studii superioare și secretar II cu studii superioare conform Hotărârii nr. 1.336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

 

Examenele vor consta într-o probă scrisă și se vor desfăşura la sediul SNSPA din Bdul Expozitiei, nr. 30A, în data de 14.03.2023, ora 10:00.

 

Bibliografie:

 • LEGEA nr. 1/2011, Legea Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare
 • Carta SNSPA (site SNSPA);
 • Regulamentul privind activitatea profesională a studenților din SNSPA (snspa.ro);
 • Regulamentul privind aplicarea sistemului european de credite transferabile (ECTS/SECT)
 • (snspa.ro);
 • Regulamentul de organizare a examenului de finalizare a studiilor (snspa.ro);
 • Regulamentul și metodologia de organizare a concursului de admitere (snspa.ro);
 • Regulament privind acordarea burselor în SNSPA (snspa.ro).

 

Tematică

 • Principiile care guvernează învăţământul superior din România;
 • Structura organizatorică şi conducerea instituţiilor de învăţământ superior din România;
 • Organizarea studiilor universitare în România;
 • Universitatea centrată pe student – principii, înmatricularea studenţilor, drepturi şiobligaţii ale studenţilor;
 • Admiterea la programele de studii universitare de licență, masterat, doctorat;
 • Principiile care guvernează învăţământul superior din SNSPA;
 • Structura organizatorică şi conducerea SNSPA;
 • Drepturile şi îndatoririle studentului în SNSPA;
 • Regulamentul studenţilor în SNSPA;
 • Creditele transferabile: noţiune, aplicabilitate.

 

Rezultatul examenului de promovare

Rezultatul examenelor de promovare în funcția de execuție de secretar I cu studii superioare  și de secretar II cu studii superioare conform Hotărârii nr. 1.336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Nr.crt Nr. înregistrare dosar    Rezultat

Probă scrisă

Rezultat final Rezultat concurs
1 RU 36/28.02.2023 95 pct 95 pct Admis pentru promovare
2 RU 37/28.02.2023 95 pct 95 pct Admis pentru promovare
Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget