Post contractual vacant, de arhivar, pe perioadă nedeterminată cu perioadă de probă | Rezultatul selecției dosarelor

Detalii legate de concurs, aici.

 

În urma îndeplinirii procedurii de selecție a dosarelor candidaților înscriși la concursul organizat în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată cu perioadă de probă a postului vacant de arhivar în cadrul Direcției General Administrative:

Comisia de concurs stabilește următoarele:

Nr.crt Nr. dosar înresistrare Situație dosar înscriere candidat Observații
1 RU69/11.07.2022 admis
2 RU70/11.07.2022 respins Nu îndeplinește condițiile specifice de ocupare a postului:

-Vechime în muncă: min 5 ani;

-Pregătire arhivistică cu atestat;

-Experiență de un an pe un post similar.

 

 

Proba scrisă  se va desfășura în data de 20.07.2022, ora 9:00, la sediul din Str. Povernei, nr. 6, București.

Vor  fi declarați admiși, pentru interviu,  candidații care la proba scrisă vor obține minim 50 de puncte, conform art. 28, alin.(3), lit a) din H.G. 286/23.03.2011.

Candidații  declarații admiși sunt  rugați să se prezinte având asupra lor actul de identitate.

Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget