Post contractual vacant de șofer, pe perioadă nedeterminată, cu perioadă de probă | Rezultatul selecției dosarelor

Detalii legate de concurs, aici.

 

În urma îndeplinirii procedurii de selecție a dosarelor candidaților înscriși la concursul organizat în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată cu perioadă de probă a postului vacant de șofer.

Comisia de concurs stabilește următoarele:

 

Nr.crt Nr. înregistrare dosar Situație dosar înscriere candidat Observații
1 RU73/12.07.2022 admis  
2 RU74/12.07.2022 respins Nu îndeplinește conditiile specifice de ocupare a postului:

-Experiență pe post de 7 ani;

-Recomandare/adeverință de la ultimul loc de muncă.

 

Interviul se va desfășura în data de  20.07.2022, ora 11:00, la sediul din Str. Povernei, nr. 6, sector 1 București.

Va fi declarat admis candidatul  care va obține minim 50 de puncte, conform art. 28, alin.(3), lit a) din H.G. 286/23.03.2011.

Candidații  declarații admiși sunt  rugați să se prezinte cu actul de identitate.

Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget