Post contractual vacant, de auditor, pe perioadă nedeterminată cu perioadă de probă | Amânarea concursului

Detalii legate de concurs, aici.

 

Concursul postului contactual vacant  de auditor cu studii superioare pe perioadă nedeterminată,  ce trebuia să se susțină în perioada  24 și 27 mai 2021 se amână din motive obiective  conform art. 38(2) din  HOTĂRÂRE nr. 286 din 23 martie 2011 (*actualizat*) pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

 

Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget