Post contractual vacant, de instalator, pe perioadă nedeterminată cu perioadă de probă | Rezultatul probei practice

Detalii legate de concurs, aici.

În urma îndeplinirii procedurii de selecție a dosarelor candidaților înscriși la concursul organizat în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată cu perioadă de probă a postului de INSTALATOR, Comisia de concurs stabilește următoarele:

 

Nr.crt Numele și prenumele

candidatului

Situație dosar înscriere candidat Observații
1 SLABU IULICA IONUT Nu s-a prezentat

 

Va fi declarat admis candidatul care la proba scrisă/practică va obține minim 50 de puncte, conform art. 28, alin.(3), lit a) din H.G. 286/23.03.2011.

Candidații  declarații admiși sunt  rugați să se prezinte  cu 15 minute înainte de începerea probei practice, având asupra lor actul de identitate.

 

 

Comisia de concurs:

  • Director Gestiune Patrimoniu – Constantin MICU
  • Director RU-salarizare  –  Steluța PĂTRU
  • Șef clădire – Florentin DICHIU

 

 

 

 

Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget