Post contractual vacant, de secretar III(S), pe perioadă determinată de un an în cadrul Facultății de Comunicare și Relații Publice | Rezultatul probei practice

Detalii legate de concurs, aici.

 

Comisia de concurs stabilește următoarele:

Nr.crt Nr. înregistrare dosar Punctajul probei practice Rezultatul probei practice Observații
1 RU33/14.02.2022 70,5 pct admis
2 RU43/18.02.2022 86  pct admis
3 RU42/18.02.2022 Nu s-a prezentat

 

Proba  scrisă se va desfășura  în data de  09.03.2022, la ora  11:00,  la sediul din Bld. Expoziției, nr. 30A.

Va fi declarat admis candidatul care la proba practică va obține minim 50 de puncte, conform art. 28, alin.(3), lit a) din H.G. 286/23.03.2011.

În conformitate cu art.31 din H.G. 286/2011 cu modificările și completăriile ulterioare, contestațiile cu privire la rezultatul probei scrise se depun în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatului pe site-ul SNSPA, la Direcția RU-salarizare.

 

Comisia de concurs:

  • Conferențiar univ. dr. Mălina Ciocea – Prodecan FCRP
  • Lector univ. dr. Carmen Novac – Prodecan FCRP
  • Emilia Florea – secretar șef FCRP
  • Sorin Chirigiu – Informatician (proba practică calculator)
  • Olga Ispas – Administrator financiar RU
Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget