Post contractual vacant, de secretar șef facultate II (S), în cadrul Facultății de Management, pe perioadă nedeterminată | Rezultatul probei scrise

Detalii legate de concurs, aici.

 

Comisia de concurs stabilește următoarele:

Nr.crt Numele și prenumele

candidatului

Punctaj proba scrisă Rezultatul probei scrise
1 Iosipescu Irina Elena 100 pct admis

 

Proba practică și interviul se vor desfășura în data de  27.05.2021, ora 1100 , la sediul din bld. Expoziței, nr. 30A,  sector 1, București.

Candidații  declarații admiși sunt  rugați să se prezinte  cu 15 minute înainte de începerea probelor, având asupra lor actul de identitate.

Comisia de concurs:

Comisia de concurs

 

 

Președinte: Decan FM – Profesor univ.dr.– Florina  Magdalena Pînzaru

Membru: Secretar șef SNSPA – Sorin Augustin Dragnea

Membru: Administrator șef FM – Irina Isvoranu

Secretar: Administrator RU-salarizare – Olga Ispas

Comisia de contestații

 

 

 

Președinte: Prodecan FM – conf.univ.dr. Alexandra Zbuchea

Membru: Director adjunct școlaritate SNSPA –  Liliana Stancu

Membru: Lect. univ.dr. Sergiu Stan

Secretar:  Administrator RU-salarizare – Olga Ispas

Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget