Post contractual vacant, expert (S), pe perioadă determinată de un an, în cadrul Centrului de Studii Strategice din cadrul Departamentului de Relații Internaționale și Integrare Europeană | Rezultatul selecției dosarelor

Detalii legate de concurs, aici.

În urma îndeplinirii procedurii de selecție a dosarelor candidaților înscriși la concursul organizat în vederea ocupării pe perioadă determinată de un an a postului de Expert(S), Comisia de concurs stabilește următoarele:

 

Nr.crt Numele și prenumele

candidatului

Situație dosar înscriere candidat Observații
1 Nunweiller Bălănescu Alexandra Monica admis
2 Petcu Diana respins Nu indeplinește condițiile de vechime în muncă

 

Proba scrisă se va desfășura în data de  21.10.2020, ora 10 30, la sediul din Bulevardul Expoziției, nr. 30A, sector 1, București, sala 12.

Va fi declarat admis candidatul care la proba scrisă va obține minim 50 de puncte, conform art. 28, alin.(3), lit a) din H.G. 286/23.03.2011.

Candidații  declarații admiși sunt  rugați să se prezinte  cu 15 minute înainte de începerea probei scrise, având asupra lor actul de identitate.

Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget