Procedură de selecţie a unui partener pentru încheierea unui Acord de Parteneriat

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) anunță organizarea unei proceduri de selecție a unui partener pentru încheierea unui Acord de Parteneriat, în vederea elaborării şi depunerii unei cereri de finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Componentă 1 – Apel: POCU/380/6/13/Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare/ cercetare/ inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI. GHID SOLICITANT: “Sprijin pentru doctoranzi și cercetători post-doctorat”

Scrisoare de intenţie
Anunt selectie partener
Fisa partener
Declaratie de eligibilitate
Declaratie capacitate financiară si operaţională
Declaratie evitarea conflictului de interese
Angajament cofinantare

Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget