Sebastian Țoc

Lect. univ. dr. / Facultatea de Ştiinţe Politice

E-mail: sebastian.toc@politice.ro

Curriculum Vitae

CURSURI: Concepte fundamentale în sociologie, Schimbare și conflict social în România postcomunistă, Metodologia cercetării sociologice, Sociologie politică, Politici educaționale, Postcomunismul românesc: context și evoluții, Paradigme ale sociologiei, Sociologia tranziției, Laborator de scriere a lucrării de absolvire

DOMENII DE INTERES: Sociologia educației, Sărăcia și inegalitatea socială, Analiza transformărilor sociale în țările post-socialiste, Analiza politicilor sociale, Metodologia cercetării în științele sociale

Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget