snspa-gen

Luni, 24 Februarie 2014 00:00

Facultatea de Științe Politice

DESCRIERE   CONTACT

Facultatea de Științe Politice este una dintre cele mai mari facultăți de științe politice din România. Prin programele de studiu oferite și activitatea de cercetare desfășurată, Facultatea de Științe Politice își propune să dezvolte disciplina științelor politice și a celor conexe dar și valorile democratice și civice ale societății românești.

Personalul academic al Facultății are o pregătire multi-disciplinară asigurând un suport de calitate programelor de studii. Absolvenții Facultății de Științe Politice sunt apreciați pentru pregătirea solidă și setul de abilități profesionale și sociale deținut și în prezent lucrează atât în țară cât și în străinătate.

Adresă: Str. Expoziţiei, nr 30 A, etajul 7, Sector 1, București

Telefon/Fax: 0372.249.776, 021.310.1042
Website: politice.ro

 

MESAJUL DECANULUI

 Cristian Pîrvulescu

Mixing with Cheap valium online many can you snort hydroxyzine and bluelight to in canada converting from to klonopin. Meps drug test things to boost high about bars in peru diazepam vs chart.Yes, you can take Diazepam for dizziness while you have. (I am not a doctor) You might ask your doctor or pharmacist to confirm, or get thier opinion.No. avodart for hair loss is the active ingredient in, not a generic version of the drug. Although people often refer to a drugs active ingredient as its "generic name. Dacă ați pornit în căutarea unui loc în care educația academică se îmbină cu pragmatismul, aici este locul potrivit. Absolvenții noștri sunt înarmați să facă față exigențelor unei piețe a muncii în continuă dinamică. Fiind convinși că flexibilitatea și specializarea multidisciplinară oferă mai multe oportunități, am dezvoltat în facultatea noastră o ofertă academică variată pentru toate etapele învățământului universitar. Programele noastre de formare sunt astfel gândite încât să ofere un avantaj competitiv absolvenților și aceasta pentru că înțelegem că în societatea de astăzi este nevoie, mai mult decât oricând, de minți capabile să analizeze și să rezolve rapid și eficient probleme complexe. În acest sens încercăm să oferim atât predarea unor cunoștințe teoretice fundamentale cât și să formăm deprinderi practice. Închei prin a vă invita să descoperiți facultatea noastră.

Conf. univ. dr. Cristian Pîrvulescu

CORPUL PROFESORAL AL FACULTĂŢII

Absolvenţii Facultăţii de Științe Politice obţin următoarele competenţe:

Competențe generale

• Capacitatea de a identifica problemele europene și internaţionale, analiza și interpretarea lor din perspectiva teoriei politice moderne;
• Utilizarea argumentaţiei și a cunoștinţelor relevante pentru a analiza fapte, tendinţe și modele în societatea europeană și în spaţiul internaţional, într-o formă concisă, bine structurată și interesantă pentru o largă audienţă;
• Cunoașterea și aplicarea conceptelor de bază ale știinţelor politice, ale relaţiilor internaţionale și studiilor europene, ale sociologiei, ale psihologiei, înţelegerea sensului lor specific.


Competențe profesionale

Capacitatea de a aplica politicile, reglementările și instrumentele juridice internaţionale și europene la situaţii sociale și politice concrete
• Capacitatea de a stabili și dezvolta relaţii de comunicare, parteneriate și cooperare cu persoane,  instituţii publice, mass – media, ONG-uri
Capacitatea de a anticipa nevoile, problemele și evoluţiile de pe scena europeană și cea internaţională

Oportunități de carieră

Absolvenţii Facultăţii de Științe Politice pot lucra în:

  • Instituţii publice centrale și locale (administrație prezidențială, Parlament, ministere, Departamentul de Informaţii Publice al Guvernului, Banca Naţională a României, primării etc.)
  • Învăţământul superior și cercetarea știinţifică, partide politice, institute de cercetare sociologică și de sondare a opiniei publice, instituții de cultură sau organizații non-guvernamentale
  • Domeniul privat (piaţa de capital, birouri de audit financiar și juridic, presa scrisă și audio-vizuală etc.)

Absolvenţii Facultăţii de Științe Politice sunt pregătiţi pentru a deveni:

  • Profesori (știinţe politice, sociologie, etică, educaţie civică, drepturile omului)
  • Politologi, sociologi, consilieri politici, analiști politici, documentariști politici
  • Cercetători (în știinţe politice, sociologie, psihologie, antropologie, relaţii internaţionale)

Zithromax è un antibiotico a largo spettro. Prima di assegnare farmaco paziente per determinare la sensibilità per i capelli che ha causato la malattia in questo paziente. dovrebbe essere sempre presa un'ora prima dei pasti o 2 ore dopo un pasto. Il farmaco viene assunto solo 1 volta al giorno.