Admitere la studii postdoctorale

Școala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) organizează concurs de admitere la studii postdoctorale.

Concursul de admitere se desfăşoară în două etape: evaluarea dosarelor candidaţilor şi interviu.

Selecţia candidaţilor se va realiza de către comisii organízate pentru fiecare domeniu/subdomeniu doctoral din cadrul SNSPA: ştiinţe politice, ştiinţe administrative, ştiinţe ale comunicării, sociologie, management. Interviul se va desfăşura în faţa comisiei de selecţie a cercetătorilor postdoctorali, atât în limba română, cât şi în limba engleză.

Calendarul admiterii la studii postdoctorale, în cadrul IOSUD-SNSPA:
• 1 octombrie 2020 – Anunțarea concursului de admitere
• 6-7 octombrie 2020 – Înscrierea candidaților, prin transmiterea dosarului, în format electronic la adresa de email: doctorat@snspa.ro
• 9 octombrie 2020 – Afișarea cadidaților eligibili, în urma analizei dosarelor de către comisia de admitere
• 12 octombrie 2020 – Concursul de admitere (Interviu)
• 13 octombrie 2020 – Afișarea rezultatelor
• 14 octombrie 2020 – Înmatricularea postdoctoranzilor

La concurs se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc următoarele criterii minime:
– au obţinut titlul ştiinţific de doctor cu cel mult 5 (cinci) ani înainte de admiterea în programul de cercetare postdoctorală; titlul de doctor trebuie să fi fost obţinut într-unul dintre domeniile programelor doctorale ale SNSPA sau într-un domeniu înrudit/conex;
– au publicat cel puţin un articol într-o revistă ştiinţifică indexată în minim două baze de date internaţionale şi/sau cotate ISI (conform domeniului/ subdomeniului doctoral), criteriul este considerat îndeplinit şi în cazul volumelor publicate în calitate de coautor/ coeditor;
– au participat la cel puțin o conferință naţională sau internaţională.

Regulament de selecţie şi înmatriculare a cercetătorilor la şcoala postdoctorală din SNSPA poate fi consultat aici.

Dosarul candidatului la programul de cercetare postdoctorală va fi transmis la adresa de email doctorat@snspa.ro și va cuprinde următoarele documente:
1. Fişa de înscriere, în formatul stabilit în Anexa 1 a Regulamentului de selecţie (Descarcă fișa de aici);
2. Copie a diplomei de doctor sau a ordinului MEN privind acordarea titlului de doctor;
3. Copie a dovezii echivalării diplomei de doctor de către MEN, dacă titlul de doctor este obţinut în străinătate;
4. Curriculum vitae în format EuroPass, însoţit de lista lucrărilor publicate/prezentate;
5. Copie conform cu originalul a certificatului de nastere;
6. Copie conform cu originalul a certificatului de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui (dacă este cazul);
7. O scrisoare de recomandare din partea unui profesor coordonator de doctorat din cadrul SNSPA, din domeniul/ subdomeniul doctoral pentru care candidează, profesor care îşi asumă mentoratul candidatului în cazul în care acesta din urmă obţine o poziţie de cercetător postdoctoral;
8. Copie a unei lucrări publicate de candidat (în calitate de autor şi/sau coautor) în reviste ştiinţifice indexate în minimum două baze de date internaţionale şi/sau cotate ISI ;
9. Proiectul individual de cercetare postdoctorală, în formatul stabilit în Anexa 2 la prezentul Regulament (Descarcă de aici);
10. Declaraţie pe propria răspundere privind înţelegerea obligaţiilor contractuale care vor fi impuse cercetătorilor postdoctorali în cazul în care vor fi admişi, în formatul stabilit în Anexa 3 la prezentul Regulament (Descarcă de aici);

Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget