Admiterea la programele de licență ale Facultății de Științe Politice (SNSPA). Înscrierea online la prima sesiune de pretestare

Facultatea de Ştiinţe Politice organizează două sesiuni de pretestare. Pentru a fi admis la această facultate, este obligatorie participarea la cel puţin una dintre cele două sesiuni de pretestare. La prima sesiune de pretestare, care se va desfăşura în luna aprilie 2024, candidaţii vor avea ocazia să-şi evalueze cunoştinţele la disciplinele de concurs. Cei care nu au participat la prima sesiune de pretestare, precum şi cei care au participat, dar doresc să obţină o notă mai mare, o pot face în cea de-a doua sesiune de pretestare online, desfăşurată în luna iulie 2024.

 

Luni, 26 februarie 2024, au început înscrierile online pentru prima sesiune de pretestare organizată de Facultatea de Ştiinţe Politice din cadrul SNSPA.

 

Prima sesiune de pretestare

 • Înscrieri online, pe admitere.politice.ro: 26 februarie – 9 aprilie 2024
 • Pretestare (test online): 20 aprilie 2024
 • Afișare rezultate: 20 aprilie 2024

 

Accesează admitere.politice.ro în perioada 26 februarie – 9 aprilie 2024 și deschide un cont de utilizator.

 • Selectează proba de concurs
 • Selectează, în ordinea preferințelor tale, programele de studii la care vrei să te înscrii la Facultatea de Științe Politice
 • Completează câmpurile obligatorii privind datele personale, domiciliul, actul de identitate, privind pregătirea anterioară
 • Încarcă dovada achitării taxei de înscriere.

Taxa de înscriere este unică, în valoare de 80 de lei, indiferent de numărul programelor pentru care ai optat. Achită taxa de înscriere, prin ordin de plată / internet banking.
Taxa se va achita in contul: RO 85 BRDE 445 SV 18989114450, SNSPA, Facultatea de Științe Politice.
Sunt scutiti de plata taxei de înscriere, o singura data, urmatorii candidati:

 • copiii orfani;
 • tinerii proveniti din casele de copii sau din plasament familial;
 • copiii personalului didactic si didactic auxiliar aflat in activitate.

Pentru a beneficia de scutirea de taxa, candidatii vor solicita in scris pe adresa de email secretariat@politice.ro acest lucru, prezentand documente din care sa rezulte ca apartin uneia dintre categoriile enumerate mai sus.
Candidații care se înscriu pentru ambele sesiuni de pretestare vor beneficia de o reducere de 50% pentru taxa celui de al doilea examen.
Taxa de înscriere se va achita în contul: RO 85 BRDE 445 SV 18989114450, SNSPA, Facultatea de Științe Politice prin ordin de plată / internet banking.

 

 • Susține pretestarea online din 20 aprilie 2024

Detalii tehnice privind desfășurarea examenul de pretestare, aici.

 

Probele de concurs

Pentru specializările Științe Politice, Relații Internaționale și studii europene, Sociologie, Psihologie:

Test grilă online, susținut în două sesiuni de pretestare, la una dintre următoarele discipline, la alegere: Economie, Filosofie, Istorie, Limba română, Logică, argumentare și comunicare, Matematică, Geografie, Psihologie sau Sociologie. Disciplinele și tematica sunt anunțate pe website-ul facultății.

 

Pentru a fi admiși, după susținerea examenului de Bacalaureat și afișarea notelor la toate disciplinele, candidații preînscriși la Facultatea de Științe Politice vor încărcă în platforma de admitere online dovada promovării examenului de Bacalaureat. Ierarhizarea candidaților declaraţi admişi se va face pe baza notei obţinute la proba susţinută în cel puţin una din cele două sesiuni de pretestare online (dacă un candidat participă la ambele sesiuni de pretestare, va fi luată în considerare nota cea mai mare pe care a obținut-o), în corelaţie cu opțiunile candidatului și promovarea examenului de Bacalaureat, în limita locurilor prezentate în oferta educațională pentru anul universitar 2024-2025.

 

Mai multe detalii, pe admitere.politice.ro.

 

 

 

Informații privind admiterea la Facultatea de Științe Politice (SNSPA) pentru:

 • Cetăţenii din Republica Moldova, Albania, Ucraina de origine etnică română – click aici
 • Non-EU Citizens interested in becoming students at the Faculty of Political Science, please visit this page
Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget