Anunț pentru scoaterea la concurs intern SNSPA a postului de Manager de Proiect, în cadrul proiectului “Excelență Științifică SNSPA”

Facultatea de Științe Politice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA) anunță scoaterea la concurs intern SNSPA a postului de Manager de Proiect, în cadrul proiectului UEFISCDI Nr. 68/2022 Excelență Științifică SNSPA, începând cu data de 15 ianuarie 2024. 

 

Perioada contractuală: Ianuarie 2024 – Septembrie 2024

Număr de ore pe lună: 28 h

Salariu brut : 6298 lei brut/lună

 

 

Atribuții:

 • Menține relația dintre echipa de cercetare și aparatul administrativ SNSPA incluzând departamentul de resurse umane, departamentul financiar și departamentul achiziții (verificarea documentelor de achiziții, rambursare călătorii de cercetare, verificarea fișelor de pontaj etc.).
 • Menține relația dintre echipa de cercetare, aparatul administrativ SNSPA și Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFSCDI), inclusiv verificare / depunere rapoarte științifice și financiare
 • Ține evidența bugetului alături de Directorul de Proiect și în colaborare cu departamentul financiar SNSPA (deplasări de cercetare & achiziții & organizări de evenimente).
 • Asistă Directorul de Proiect și echipa de cercetare în procesul de elaborarea a strategiei de cercetare & asigură comunicarea între diferiți cercetători, Directorul de Proiect, și potentiali parteneri interni și internaț
 • Asistă Directorul de Proiect și echipa de cercetare în procedurile administrative (incluzand elaborarea modelului / calendarului fișelor de pontaj, verificare fișe pontaj, note de salarii, note achiziții, referate de necesitate, deconturi, etc.).
 • Administrează și completează sistematic website-ul proiectului.
 • Asistă Directorul de Proiect și echipa de cercetare în organizare / bugetare / logistică evenimente / aplicații la fonduri naționale și internaționale.
 • Este prezent la toate întâlnirile echipei și ţine agendele întâlnirilor.
 • Pregătește și comunică activitățile proiectului pe diverse platforme academice și grupuri profesionale.
 • Alte activități necesare bunei funcționări a proiectului de cercetare.

 

 

Criterii minime de ocupare a postului:

 • Studii superioare în următoarele domenii: economie, administrație publică, relații internaționale, comunicare.
 • Experiență în management / comunicare în proiecte cu finanțare națională și internațională în domeniul public sau privat.
 • Cunoașterea excelentă a limbii engleze, Microsoft Office și G Suite.
 • Constituie un avantaj experiența anterioară în management / comunicare în proiecte europene și folosirea platformelor Comisiei Europene / SSE / UEFISCDI.

 

 

Conținutul dosarului de candidatură:

 • Copie Carte de Identitate
 • Copie după diplomele de studii
 • CV de maxim 5 pagini în format Europass, PDF, în limba română
 • Scrisoare de intenție PDF în limba engleză de maxim 2 pagini care să reflecte modul în care experiența anterioară va ajuta la dezvoltarea atribuțiilor cerute de proiect.
 • Consimțământ GDPR, conform anexei no. 1. Semnat şi data, format PDF.

 

 

Criteriile de selecție:

 • CV de maxim 5 pagini (35%)
 • Scrisoare de intenție în limba engleză de maxim 2 pagini (35%) – din care să rezulte cum experiența anterioară va ajuta la dezvoltarea proiectului
 • Interviu în limba engleză online pentru departajarea candidaților preselectați (30%)

 

 

Calendarul de Selecție

 • 4 Decembrie – Publicarea anunțului privind procesul de selecție
 • 10 Decembrie 2023 – Data limită pentru trimiterea dosarelor de candidatură
 • 13 Decembrie 2023 – Analiza dosarelor & Anunțarea rezultatelor pentru dosarele scrise
 • 15 Decembrie – Depunere contestații după selecția dosarelor
 • 18 Decembrie – Afișarea rezultatelor la contestație după selecția dosarelor
 • 20 Decembrie – Interviu online cu candidați preselectați și afișarea rezultatelor la interviu
 • 21 Decembrie – Depunerea contestațiilor după interviu
 • 22 Decembrie – Rezultate finale

 

 

Comisia de Concurs:

 • Raluca Grosescu, Președinte de Comisie
 • Monica Stroe, membră
 • Olga Ispas, membră

 

 

Comisia de Contestații:

 • Claudiu Crăciun, Președinte de Comisie
 • Damiana Oțoiu, membră
 • Olga Ispas, membră

 

 

Dosarul de candidatură și contestațiile vor fi trimise pe adresa excelenta@politice.ro conform calendarului de mai sus.

Pentru mai multe detalii contactați directorul de proiect, Raluca Grosescu, la adresa raluca.grosescu@politice.ro

 

 

Rezultatul evaluării CV-urilor și a scrisorilor de intenție

Nr. Crt. Candidat Funcția Rezultat
1 Nr 1 / 08.12.2023 Manager administrativ Admis pentru interviu
2 Nr 2/ 09.12.2023 Manager administrativ Admis pentru interviu

 

Interviul se va desfășura on-line în data de 20.12.2023. Candidații selectați vor primi datele de conectare prin e-mail.

 

 

Rezultatul concursului

Nr. Crt. Candidat Funcția Punctaj cv&scrisoare Punctaj interviu Punctaj total Rezultat
1 Nr 1 / 08.12.2023 Manager administrativ 50 pct 50 pct 100 pct Admis
2 Nr 2/ 09.12.2023 Manager administrativ 50 pct 40 pct 90 pct Respins
Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget