Cazarea studenţilor SNSPA în noul an universitar 2019-2020

În anul universitar 2019-2020, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) oferă studenţilor locuri de cazare în cele două cămine din Băneasa şi în Căminul Grupului Şcolar Energetic din Şoseaua Giurgiului. 

Studenţii SNSPA înmatriculați la studii de licență: anul II, anul III, studii de masterat: anul II, studii de doctorat: anul II, anul III vor completa online o cerere pentru cazarea în noul an universitar. Cererea poate fi completată aici.

Termenul limită de completare online: 15 iulie 2019.

 

Studenții declarați admiși în anul I, studii de licență și studii de masterat vor depune cererea de cazare, la Serviciul Social (SNSPA, Bd. Expoziției, nr. 30A, parter).

Termenul limită de depunere: 31 iulie 2019.

 

Criteriile de cazare

(consultați Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea căminelor SNSPA)

În căminele SNSPA, pot fi cazaţi în limita locurilor disponibile, în următoarea ordine, studenţi care nu au avut abateri disciplinare şi care nu au restanţe la plata cazării:

a. Cetăţeni străini bursieri ai statului român sau alţi studenţi străini ai SNSPA, în limita şi în condiţiile stabilite de Consiliul de Administraţie;
b. Studenţi români orfani de ambii părinţi şi cei proveniţi din casele de copii sau centre de plasament familial
c. Studenţi care reprezintă cazuri sociale (venituri sub nivelul salariului minim pe economie pe membru de familie), sub rezerva faptului că vor fi integralişti la începerea anului universitar;
d. Studenţi români de la învăţământul de zi, şcolarizaţi pe locuri finanţate de la bugetul de stat, în următoarea ordine: studenţii pe locuri bugetate din anii terminali (anul III licenţă şi anul II masterat) şi studenţii doctoranzi urmaţi de studenţii din ceilaţi ani, cazaţi proporţional cu numărul de cereri depuse, astfel încât să fie cazaţi studenţi din toţi anii de studiu;
e. Studenţi români cu taxă, în ordinea anilor stabilită la punctul anterior.

În procesul de repartizare a studenţilor în cămine, Comisia de cazare va ţine cont de următoarele criterii:
a. mediile obţinute în anul universitar anterior;
b. anul de şcolarizare – au prioritate cei din anii terminali;
c. în cazul în care studentul a mai beneficiat de cazare în camin, se va ţine cont şi de comportamentul manifestat în anul anterior (existenţa unor reclamaţii, abateri de la regulament, restanţe la plata taxelor etc.)

 

  • Dosarele de caz social

Dosarele de caz social se depun la Serviciul Social (sediul SNSPA, Bd. Expoziției, nr. 30 A, parter).

Termenul limită de depunere: 31 iulie 2019.

Toate detaliile legate de conţinutul dosarului social le găsiţi în Regulament privind organizarea şi funcţionarea căminelor SNSPA (pag. 13).
Dosarul social trebuie să conţină cererea de cazare. O puteţi descărca de aici.

Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget