Policy Accelerator Hub

Policy Accelerator Hub

Denumirea proiectului: Policy Accelerator Hub – PAH

 

Bugetul proiectului: 196.000 lei, din care 175.000 lei finanțare de la bugetul de stat prin Fondul de Dezvoltare instituțională, ca urmare a competiției naționale organizate în anul 2023

 

Domeniul strategic de finanţare: Susținerea activităților societăților antreprenoriale studențești (SAS) din cadrul universităților

 

Descrierea proiectului: Școala Națională de Studii Politice și Administrative implementează în calitate de beneficiar proiectul CNFIS-FDI-2023-F-0565 „Policy Accelerator Hub” în perioada aprilie – decembrie 2023.  Scopul proiectului îl reprezintă dezvoltarea capacității SAS din cadrul SNSPA de a facilita accesul studenților la o carieră în antreprenoriat prin dezvoltarea și derularea unui program integrat de formare, mentorat și accelerare de idei de afaceri. Programul, având o durată de 9 luni, va viza un grup țintă de min. 30 studenți de la diferite cicluri de învățământ (licență, masterat, doctorat) și specializări din cadrul SNSPA.

 

Obiectivele proiectului:

O1. Dezvoltarea, pe parcursul a 6 luni, a competențelor antreprenoriale pentru 30 de studenți de la diferite cicluri/programe de studii din cadrul SNSPA, în vederea creșterii capacității acestora de elaborare și implementare a unor planuri antreprenoriale / de afaceri

O2. Crearea, pe parcursul a 9 luni, a unui hub (spațiu hibrid, fizic și virtual) de testare și accelerare a ideilor de afaceri, cu accent pe formarea de competențe practice pentru furnizarea de servicii-suport pentru dezvoltarea de politici publice (e.g. consultanță, think-tank-uri, expertiză pentru asistarea beneficiarilor publici în implementarea de proiecte etc.)

O3. Dezvoltarea, pe parcursul a 6 luni, a minimum 6 propuneri de politică publică care să răspundă unor nevoi ale mediului economic sau provenite din zona de guvernare. Procesul de elaborare a propunerilor de politică publică va fi unul bazat pe co-creație și se va derula sub îndrumarea unor mentori-practicieni, permițând studenților din grupul țintă să aplice practic competențele dezvoltate.

O4. Sprijinirea inițiativelor de afaceri ale studenților prin organizarea de sesiuni de prezentarea a minim 6 propuneri de politici publice și a minim 30 de planuri de afaceri în fața unor potențiali investitori sau clienți din mediul de afaceri și /sau zona publică

 

Durata de implementare: aprilie – decembrie 2023

 

Director de proiect: Cosmin Holeab, Catedra UNESCO pentru Politici în Ştiinţă şi Inovare din SNSPA

Facebook Pagelike Widget