Practică pentru viitor

Practică pentru viitor

Durata proiectului: 8 luni (mai – decembrie 2023)

Buget total proiect: 220.000 Lei

Scopul proiectului: Scopul proiectului este îmbunătățirea calității activității de practică din cadrul SNSPA prin dezvoltarea infrastructurii instituționale și organizarea de activități instructiv-educative orientate spre dezvoltarea de competențe transversale și valorificarea rezultatelor obținute prin această activitate.

Prezentul proiect își propune, alături de continuarea eforturilor de digitalizare și lărgire a rețelei de practică instituțională, să le ofere studenților posibilitatea de a promova rezultatele obținute, în vederea creșterii impactului educațional și științific al acestora. Oferindu-le studenților o platformă de dezbatere a propriei activități de practică și cercetare științifică facilitează, în același timp, dezvoltarea capacității de a operaționaliza noțiunile teoretice dobândite în procesul de învățământ și dezvoltarea unei sinergii între activitățile de instruire practică și cele de predare.

Din punct de vedere al sustenabilității, în concordanță cu cerințele contemporane privind dezvoltarea infrastructurii tehnologice digitale, a instrumentelor didactice de predare și învățare pentru un răspuns proactiv la nevoile actuale ale pieței muncii, proiectul are în vedere și continuarea digitalizării serviciilor conexe activității de practică oferite de SNSPA prin îmbunătățirea infrastructurii necesare pentru accesul la materiale suport, precum și identificarea de noi oportunități de îmbunătățire a networking-ului creat, alături de creșterea calității procesului de formare profesională prin intermediul activităților instructiv-educative realizate în concordanță cu obiectivele Planului Operațional al SNSPA și al Planului Strategic 2021-2025

 

 

Director de proiect: Asist. univ. dr. Oana-Alexandra Dervis

Facebook Pagelike Widget