SIPOCA 867

Antet sipoca 609

Noi instrumente pentru strategia naționala privind educația continuă a adulților din România - Edu-C-Ad

Cod SIPOCA 867/136584

Fondul Social European
Programul Operațional Capacitate Administrativă

Cod apel: POCA/627/1/1/Dezvoltarea si introducerea de sisteme si standard comune în administrația publica ce optimizeaza procesele decizionaleorientate catre cetațeni si mediul de afaceri în concordanța cu SCAP

Componenta 1 IP17/2019 – Sprijin pentru acțiuni de consolidare a capacitații autoritaților si instituțiilor publice centrale

Axa Prioritara: Administrație publica si sistem judiciar eficiente Operațiunea Dezvoltarea si introducerea de sisteme si standarde comune în administrația publica ce optimizeaza procesele decizionale orientate catre cetațeni si mediul de afaceri în concordanța cu SCAP

Contract de finanțare 576/23.12.2020

Beneficiar: Ministerul Educației
Partener – Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA)

Obiectiv general: Elaborarea „Strategiei Naționale pentru Educația Continuă a Adulților 2021-2027”.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  • Diagnoza competențelor și abilităților cognitive cheie ale adulților din România și a nevoilor lor de educație continuă.
  • Elaborarea Strategiei naționale pentru educația continuă a adulților 2021-2027.
  • Elaborarea și înaintarea pe circuitul de avizare ME a unei propuneri de act normativ pentru aprobarea Strategiei naționale pentru educația continuă a adulților 2021-2027.
  • Dezvoltarea cunostințelor și abilitaților personalului ME și MMPS, inclusiv structuri subordonate, pentru a raspunde problemelor din domeniul educației continue a adulților.

Rezultate asteptate:
R1: Strategie privind educația continuă a adulților din România 2021-2027 elaborată și înaintată spre aprobare.
R2: Cunostințe și abilități îmbunătățite ale personalului cu responsabilități în educația continuă a adulților.
R4: Aplicarea sistemului de politici bazate pe dovezi în autoritațile și instituțiile publice centrale, inclusiv evaluarea ex ante a impactului;
R12: Cunostințe și abilitați ale personalului din autoritățile și instituțiile publice centrale îmbunătățite pentru susținerea măsurilor/acțiunilor din cadrul acestui obiectiv specific;

Grup țintă: Constă într-un număr de 100 de persoane – funcționari publici și contractuali.

Data începere: 24.12.2020
Durata: 36 luni
Buget proiect: 10.521.883,52 lei

 

Anunțuri:

Anunț selecție experți 04.02.2021

 

Anunț selecție experți 05.04.2021

 

Anunț selecție experți 11.10.2021

 

Anunț selecție experți 23.02.2022

 

Anunț selecție experți 05.10.2022

 

Anunț selecție experți 06.02.2023

 

Anunț selecție experți 11.05.2023

 

Anunț selecție experți 23.05.2023

Facebook Pagelike Widget