Post contractual vacant, de director al Centrului pentru promovarea Participării și Democrației, pe perioadă nedeterminată | Rezultatul selecției dosarelor

Detalii legate de concurs, aici.

În urma îndeplinirii procedurii de selecție a dosarelor candidaților înscriși la concursul organizat în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată  a postului contractual vacant de Director (S)  în cadrul Centrului pentru promovarea Participării și Democrației, Comisia de concurs stabilește următoarele:

Nr.crt Numele și prenumele

candidatului

Situație dosar înscriere candidat Observații
1 BUTI DANIEL admis

 

Proba scrisă se va desfășura în data de  24.02.2021, ora 09 30, la sediul din Bld. Expoziției, nr. 30A, București.

Va fi declarat admis candidatul care la proba scrisă va obține minim 50 de puncte, conform art. 28, alin.(3), lit a) din H.G. 286/23.03.2011.

În conformitate cu art.31 din H.G. 286/2011 cu modificările și completăriile ulterioare, contestațiile cu privire la rezultatul probei scrise se depun în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatului pe site-ul SNSPA, la Direcția RU-salarizare.

Candidații  declarații admiși sunt rugați să se prezinte cu actul de identitate.

Comisia de concurs:

  • Prorector – lect. univ.dr Alexandru Mihai GHIGIU
  • Expert consultant CPD – Daniel Nicolae SULTĂNESCU
  • Director RU-salarizare – Steluța PĂTRU

Comisia de contestații :

  • Director DSSCAps – Albert Andrei CRAIU
  • Lector univ. dr –  Radu Alexandru CUCUTĂ
  • Administrator financiar – Olga ISPAS

 

 

Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget