Post contractual vacant, de secretar șef facultate II (S), în cadrul Facultății de Management, pe perioadă nedeterminată | Rezultatul selecției dosarelor

Detalii legate de concurs, aici.

În urma îndeplinirii procedurii de selecție a dosarelor candidaților înscriși la concursul organizat în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată  a postului de secretar șef facultate II(S), Comisia de concurs stabilește următoarele:

 

Nr.crt Numele și prenumele

candidatului

Situație dosar înscriere candidat Observații
1 Iosipescu Irina Elena Admis  

 

Proba scrisă se va desfășura în data de  19.05.2021, ora 1100 , la sediul din bld. Expoziței, nr. 30A,  sector 1, București.

Vor  fi declarați admiși, pentru interviu,  candidații care la proba scrisă vor obține minim 50 de puncte, conform art. 28, alin.(3), lit a) din H.G. 286/23.03.2011.

Candidații  declarații admiși sunt  rugați să se prezinte  cu 15 minute înainte de începerea probei scrise, având asupra lor actul de identitate.

Comisia de concurs:

Comisia de concurs

 

 

Președinte: Decan FM – Profesor univ.dr.– Florina  Magdalena Pînzaru

Membru: Secretar șef SNSPA – Sorin Augustin Dragnea

Membru: Administrator șef FM – Irina Isvoranu

Secretar: Administrator RU-salarizare – Olga Ispas

Comisia de contestații

 

 

 

Președinte: Prodecan FM – conf.univ.dr. Alexandra Zbuchea

Membru: Director adjunct școlaritate SNSPA –  Liliana Stancu

Membru: Lect. univ.dr. Sergiu Stan

Secretar:  Administrator RU-salarizare – Olga Ispas

Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget