Calendarul privind derularea procedurilor de ocupare a funcţiilor de conducere din cadrul SNSPA

Calendarul privind derularea procedurilor de ocupare a funcţiilor de conducere din cadrul SNSPA

26 octombrie 2015 Aprobarea de către Senat a Metodologiei privind ocuparea funcţiilor de conducere la nivelul SNSPA
 27 octombrie – 4 noiembrie 2015 Campania de informare privind modalitatea de ocupare a funcţiilor de conducere la nivelul SNSPA
5-6 și 9 noiembrie 2015 
08.30 – 16.30 
Depunerea candidaturi, la Secretariatul General al Senatului (etaj 8, cam. 822), pentru:

  • director de departament;
  • membru al consiliului departamentului.

În ultima zi de înscriere, Secretariatul General al Senatului transmite către fiecare structură lista cu candidaturile primite și le va afișa pe site-ul SNSPA

 10-18 noiembrie 2015 Informarea membrilor comunităţii academice cu privire la candidaturile depuse
19-20 și 23-24 noiembrie 2015  VOT
Alegeri la nivelul departamentelor.
Cu 3 zile înaintea exercitării votului, Biroul Electoral al Universitar, după consultarea cu facultăţile, stabileşte şi anunţă public ziua, ora şi locaţia unde are loc şedinţa în cadrul căreia se exercită votul
20 și 23-24 noiembrie 2015 
08.30 – 16.30 
Depunerea candidaturilor, Secretariatul General al Senatului (etaj 8, cam. 822), pentru:

  • membru în Senat;
  • membru al consiliului facultăţii.

În ultima zi de înscriere, Secretariatul General al Senatului transmite către fiecare structură lista cu candidaturile primite și le va afișa pe site-ul SNSPA

 25-27 noiembrie 2015 Şedinţă de Senat pentru confirmarea alegerilor la nivelul departamentelor
 25 noiembrie – 6 decembrie 2015 Informarea membrilor comunităţii academice cu privire la candidaturile depuse
 7 decembrie 2015 VOT
Alegeri la nivelul consiliilor facultăţilor şi al Senatului.
Cu 3 zile înaintea exercitării votului, Biroul Electoral al SNSPA, după consultarea cu facultăţile, stabileşte şi anunţă public ziua, ora şi locaţia unde are loc şedinţa în cadrul căreia se exercită votul
8-10 decembrie 2015  Şedinţă de Senat pentru confirmarea alegerilor pentru desemnarea membrilor consiliilor facultăţilor şi a membrilor senatului
10,11 și 14 decembrie 2015 
08.30 – 16.30
Depunerea candidaturilor, la Secretariatul General al Senatului (etaj 8, cam. 822), pentru:

  • rector;
  • preşedintele Senatului;

În ultima zi de înscriere, Secretariatul General al Senatului transmite către fiecare structură lista cu candidaturile primite și le va afișa pe site-ul SNSPA

15-18 decembrie 2015 și

11-12 ianuarie 2016

Informarea membrilor comunităţii academice cu privire la candidaturile depuse pentru funcţiile de rector și preşedinte al Senatului.
14 ianuarie 2016 
08.00 – 20.00
VOT
Alegeri pentru preşedintele Senatului.
Cu 3 zile înaintea exercitării votului, Biroul Electoral al SNSPA stabileşte şi anunţă public ziua, ora şi locaţia unde are loc exercitarea procesului de votare
14 ianuarie 2016 
08.00 – 20.00
VOT
Alegeri pentru rector.
Cu 3 zile înaintea exercitării votului, Biroul Electoral al SNSPA stabileşte şi anunţă public ziua, ora şi locaţia unde are loc exercitarea procesului de votare
 15 -18 ianuarie 2016 Şedinţă de Senat pentru confirmarea alegerilor pentru desemnarea rectorului şi preşedintelui Senatului
 1-3 martie 2016 Ședință de Senat pentru a se lua act de organizarea alegerilor

* Conform Anexei 1 din Metodologia privind ocuparea locurilor în structurile de conducere şi a funcțiilor de conducere în Şcoala Națională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) pentru mandatul 2016 – 2020

** Candidaturile pentru membru în consiliului departamentului, director de departament, membru în consiliul facultății, membru în Senat, rector și președinte al Senatului se vor depune la Secretariatul General al Senatului, clădirea din Bulevardul Expoziției, nr. 30A, etaj 8, camera 822

Facebook Pagelike Widget