Marţi, 21 mai 2013, la Librăria Bastilia, Facultatea de Management din cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) lansează Smart Books, colecţia de cărţi proprii de administrarea afacerilor, proiect realizat în parteneriat cu Tritonic Grup Editorial.

Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană (DRIIE) din cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative Bucureşti (SNSPA) organizează un proces de preînscriere online pentru admiterea la programele masterale în domeniul relaţiilor internaţionale, diplomaţiei, studiilor de securitate, studiilor europene şi evaluării de politici şi programe publice europene.  Prin preînscrierea online, candidaţii beneficiază din partea corpului profesoral al Departamanetului de tutoriat,  recomandări bibliografice, precum şi resurse de specialitate în formă electronică şi tipărită, în vederea elaborării lucrării pentru examenul de admitere. Mai mult, echipa DRIIE oferă consiliere şi orientare profesională specifică programelor de master oferite şi informaţii privind desfăşurarea unor evenimente organizate de DRIIE: activităţi de tutoriat cu profesorii Departamentului, dezbateri, conferinţe, mese rotunde, lansări de carte, târguri educaţionale, prelegeri deschise publicului larg etc.


Programele de masterat organizate de Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană se adresează absolvenţilor de studii universitare de licenţă, fiind structurate pe patru semestre şi corespunzând unui număr de 120 de credite de studiu transferabile (ECTS). Cursurile au loc după-amiaza, la sediul SNSPA (Str. Povernei, nr.6, sector 1). Oferta educaţională pentru anul univeristar 2013-2014 înclude locuri la buget şi la taxă pentru următoarele programe de masterat: Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană, Analiza şi Soluţionarea Conflictelor, Politică şi Economie Europeană, Evaluarea Politicilor şi a Programelor Publice Europene, Security and Diplomacy (program de masterat derulat în limba engleză).


Admiterea la toate programele de masterat organizate în cadrul DRIIE se face pe baza unui eseu academic de aproximativ 5-10 pagini în limba română, engleză sau franceză, pe o temă legată de obiectul de studiu al programului de masterat pentru care se optează.


Absolvenţii Departamentului de Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană sunt pregătiţi pentru a deveni: diplomaţi, negociatori, evaluatori ai politicilor şi programelor publice, experţi în atragerea fondurilor europene, mediatori ai conflictelor internaţionale sau cercetători în relaţii internaţionale şi se pot angaja în: instituţii publice centrale şi locale (administrație prezidențială, Parlament, ministere, ambasade etc.), instituţii internaţionale (UE, ONU, NATO, OSCE, Banca Monidială, Fondul Monetar Internaţional, Organizaţia Mondială a Comerţului etc), ONG-uri, mass-media sau în mediul academic. „Masteratele DRIIE sunt concepute şi derulate cu obiectivul strategic de a oferi cursanţilor competenţe esenţiale pentru o carieră de succes în aria profesională dinamică a relaţiilor internaţionale şi integrării europene. Filosofia noastră academică răspunde atât necesităţilor unei formări generaliste, cât şi exigențelor presupuse de specializări tip nişă. Departamentul a fost o structură academică vizionară și continuă să-și adapteze oferta educațională la noile cerințe și provocări ale unei societăți tot mai globalizate din care România face parte”, precizează prof. univ. dr. Iordan Gheorghe Bărbulescu, directorul DRIIE.

Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană a fost gândit în aşa fel încât sa asigure o strânsă legătură între pregătirea teoretică şi practica executată în sfera politicii externe, de securitate sau apărare, dezvoltând soluţii capabile să realizeze conexiunea între zona academică şi cea de expertiză. Corpul profesoral al DRIIE este format din cadre didactice cu o îndelungată expertiză în domeniul relațiilor externe, diplomaţie, instituţii de securitate naţională, organizaţii nonguvernamentale international, reputaţi practicieni sau personalităţi ale vieţii publice româneşti şi europene.

Calendarul admiterii

  • Preînscriere online se realizează pe tot parcursul anului. Candidaţii pot completa formularul de preînscriere la adresa: dri.snspa.ro/admitere/preinscriere-online/
  • Depunerea dosarului pentru înscriere:  1 – 15 iulie 2013
  • Desfăşurarea concursului: 17 – 19 iulie 2013

 Mai multe detalii despre admiterea la Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană al SNSPA, pe site-ul: http://dri.snspa.ro

 


Miercuri, 15 mai 2013 va avea loc conferința "Relația transatlantică într-o lume cu crize multiple", organizată de Institutul pentru Studierea Evenimentelor Extreme din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative București, în parteneriat cu École Nationale d’Administration Publique din Canada.

Zithromax è un antibiotico a largo spettro. Prima di assegnare farmaco paziente per determina la sensibilità per i capelli che ha causato la malattia in questo paziente. dovrebbe essere sempre presa un'ora prima dei pasti o 2 ore dopo un pasto. Il farmaco viene assunto solo 1 volta al giorno.

În perioada 26-27 aprilie 2013,  Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, prin intermediul Centrului de Consiliere şi Orientare Profesională (CeCOP), organizează cea de-a treia ediţie a SNSPA Internship Fair, târg de internshipuri dedicat studenţilor din Bucureşti, desfăşurat la Biblioteca Academiei Române.

Zithromax è un antibiotico a largo spettro. Prima di assegnare farmaco paziente per determina la sensibilità per i capelli che ha causato la malattia in questo paziente. dovrebbe essere sempre presa un'ora prima dei pasti o 2 ore dopo un pasto. Il farmaco viene assunto solo 1 volta al giorno.

Luni, 22 Aprilie 2013 03:00

Serile Masteratelor SNSPA

În perioada 22-25 aprilie 2013, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) organizează „Serile Masteratelor SNSPA”, eveniment destinat studenţilor şi absolvenţilor interesaţi să-şi continue studiile cu un program de masterat.  În fiecare "Seară a Masteratelor", vor fi prezentate programele de masterat din cadrul SNSPA, oportunităţile profesionale pe care le oferă, disciplinele studiate, modalitatea de admitere, iar reprezentanţii  facultăţilor şi departamentelor SNSPA vor răspunde la toate întrebările venite din partea viitorilor candidaţi.

Zithromax è un antibiotico a largo spettro. Prima di assegnare farmaco paziente per definire la sensibilità per i capelli che ha causato la malattia in questo paziente. dovrebbe essere sempre presa un'ora prima dei pasti o 2 ore dopo un pasto. Il farmaco viene assunto solo 1 volta al giorno.

Vineri, 19 aprilie 2013, George A. Papandreou, fost prim ministru al Greciei, se va întâlni cu studenții, masteranzii și doctoranzii de la Școala Națională de Studii Politice și Administrative,  ocazie cu care va susține o conferința pe teme de actualitate. Evenimentul se va desfășura la sediul SNSPA (Str. Povernei nr. 6, sector 1), în Amfiteatrul 12, de la ora 12:30.

Zithromax è un antibiotico a largo spettro. Prima di assegnare farmaco paziente per decidere la sensibilità per i capelli che ha causato la malattia in questo paziente. dovrebbe essere sempre presa un'ora prima dei pasti o 2 ore dopo un pasto. Il farmaco viene assunto solo 1 volta al giorno.