Admitere online la masteratele Facultății de Administrație Publică (SNSPA)

Programele de masterat organizate de Facultatea de Administraţie Publică se adresează tuturor celor care îşi doresc să lucreze sau lucrează în instituţiile, autorităţile şi agenţiile publice naţionale, locale sau europene şi persoanelor interesate de sectorul privat şi interacţiunile acestuia cu mediul public.

Facultatea de Administraţie Publică este o facultate competitivă, acreditată national și European, care se mândreşte cu peste două decenii de experienţă academică şi de cercetare în ştiinţele guvernării şi mii de absolvenţi dedicaţi servirii interesului public.

Facultatea de Administraţie Publică oferă studenţilor săi o gamă largă de programe de masterat, din diverse arii de interes: management public, afaceri publice, afaceri europene, e-guvernare, politici antifraudă și anticorupție, administraţie publică, drept, managementul fondurilor europene, managementul achizițiilor publice, spațiul administrativ european.

 

Programe de masterat

Învățământ cu frecvență (IF) – Domeniul Științe administrative

Învățământ cu frecvență (IF) – Domeniul Drept

Învățământ cu frecvență redusă (IFR) – Domeniul Științe administrative

 

Condițiile de admitere

Media concursului de admitere la studii universitare de masterat (IF și IFR) este formată din:

  • media examenului de licență (60%)
  • media obţinută în urma evaluării scrisorii de motivaţie (40%)

Informații suplimentare

Condițiile specifice pentru redactarea scrisorii de motivație și grila de evaluare a acesteia sunt afișate pe website-ul Facultății de Administrație Publică. Scrisoarea de motivație se va redacta în limba în care se desfășoară programul de masterat ales ca primă opțiune, iar comisia de evaluare va nota scrisoarea fără prezentare din partea candidatului.

Candidații vor putea alege masterate din ambele domenii: Științe administrative sau Drept. În situația în care un/o candidat/ă dorește să se înscrie la ambele domenii, este necesară trimiterea a două scrisori de motivație, câte una pentru fiecare domeniu (respectiv, domeniul “Științe administrative” și domeniul “Drept”). În cadrul fiecărui domeniu, candidații pot opta pentru toate masteratele oferite, ierarhizându-și opțiunile.

Scrisoarea de motivație se va încărca o singură dată, pentru fiecare domeniu (indiferent de numărul de opțiuni) și textul va viza prima opțiune din cadrul acelui domeniu, cu excepția situației în care programul de masterat ales ca primă opțiune este în limba română, iar una dintre următoarele opțiuni este într-o limbă străină, în acest caz, candidatul/a va încărca și o scrisoare de motivație în respectiva limbă străină. În această situaţie, documentul încărcat dovedește competența lingvistică a candidatului.

Găsiţi cerinţele fiecărui program, accesând paginile masteratelor de mai sus.

 

Etapele admiterii online la masteratele Facultății de Administrație Publică
Anul acesta, înscrierea pentru programele noastre de masterat se face doar online. Te invităm, de aceea, să urmezi acești pași:

Pasul 1: Accesează platforma de admitere online la adresa admitere.snspa.ro, de pe orice dispozitiv de tip desktop PC, laptop, tabletă, telefon mobil, cu acces la rețeaua de internet, alege Facultatea de Administrație Publică și deschide-ţi un cont de utilizator.
Pasul 2: Completează câmpurile obligatorii corect și complet și încarcă documentele solicitate (certificatul de naștere, actul de identitate și, dacă este cazul, certificatul de căsătorie – toate scanate sau fotografiate)
Pasul 3: Selectează programele de studii la care vrei să te înscrii. Ierarhizează opțiunile tale prin mutarea opțiunilor mai sus sau mai jos.
Pasul 4: Încarcă scrisoarea de motivație, conform condițiilor de admitere
Pasul 5: Achită taxa de înscriere.
Pasul 6: Încarcă dovada promovării examenului de licență. După susținerea examenului de licență, completează în platforma de admitere online media obținută și încarcă dovada promovării.
Pasul 7: Urmărește website-ul Facultății pentru vedea lista candidaților admiși pe locurile de la buget și taxă la Facultatea de Administrație Publică, confirmă locul la programul de studii la care ai fost admis(ă) și înmatriculează-te!

 

Înmatricularea se va face după afișarea listelor de candidați admiși, prin depunerea documentelor solicitate de către facultate, la secretariatele structurilor academice.

Candidații care au ocupat un loc finanțat de la buget depun la înmatriculare diploma de licență (sau adeverința) în original și achită taxa de înmatriculare. Candidații declarați admiși pe locurile cu taxă trebuie să prezinte la înmatriculare diploma de licență (sau adeverința) în original doar pentru efectuarea verificării ”conform cu originalul” și să achite taxa de înmatriculare și prima rată din taxa de școlarizare. Neprezentarea la secretariat în perioada menționată atrage după sine pierderea locului ocupat.

Facultatea de Administrație Publică va programa în prealabil depunerea documentelor cu respectarea tuturor normelor de asigurare a sănătății publice, conform calendarului aprobat.

Candidatul(a) își asumă responsabilitatea cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele încărcate în platforma de admitere online și cele originale. Dacă la momentul înmatriculării se constată diferențe între documentele încărcate în platforma electronică și cele originale, prezentate la universitate, din eroare sau cu intenția de a frauda concursul, candidatul(a) este eliminat(ă) din listele de admitere și fapta sa poate atrage răspunderea civilă sau penală, după caz.

 

Informații privind admiterea la Facultatea de Administrație Publică pentru:

  • Românii de pretutindeni: Republica Moldova, etnici români, diaspora, vă rugăm verificați această pagină – click aici
  • Non-EU Citizens interested in becoming students at the Faculty of Public Administration, please visit this page – click aici

 

Calendarul admiterii online la Facultatea de Administrație Publică
Înscrieri online: 28 mai – 12 iulie 2020
Afişarea rezultatelor: 13 iulie 2020
Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi: 13 – 15 iulie 2020

 

Numărul locurilor:

Domeniul Științe administrative – Învățământ cu frecvență (IF) 

Domeniul Drept – Învățământ cu frecvență (IF)

Domeniul Științe administrative – Învățământ cu frecvență redusă (IFR)

 

 

Taxe
Taxa de înscriere la concursul de admitere80 de lei.
Absolvenții programelor de studii de licență din SNSPA sunt scutiți de plata taxei de înscriere.
Modalitate de plată a taxei de înscriere, aici.

Taxa de înmatriculare: 100 lei
Taxa de școlarizare (IF) este: 3300 lei pentru programele de studiu în limba română și 4000 lei pentru programul de studiu în limba engleză (suma se poate achita în 3 rate pe parcursul anului universitar: rata 1 – 31octombrie 2020, rata 2 – 31 ianuarie 2021, rata 3 – 31 mai 2021).

Taxa de școlarizare (IFR): 3300 lei (rata 1: 1100 lei 31 octombrie 2020; rata 2: 1100 lei 31 ianuarie 2021, rata 3: 1100 lei 31 mai 2021).

Ai nevoie de informații suplimentare? Echipa noastră de admitere îți stă la dispoziție! Scrie-ne oricând pe email, la adresa admitere@snspa.ro sau sună-ne la telefon: 0722.260.752 (program de lucru: L-J: 9:00-17:00; V: 9:00-14:00)

Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget
Urmărește-ne pe Twitter