Creativitate și Excelență în Studiu, Integrare Academică și Socială

Creativitate și Excelență în Studiu, Integrare Academică și Socială - CESIAS@SNSPA

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)
Schema de granturi pentru universități – Centre de Învăţare
Beneficiar: Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative
Acord de grant nr. 96/SGU/CI/II

 

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) a demarat procesul de implementare sub-proiectului “Creativitate și Excelență în Studiu, Integrare Academică și Socială – CESIAS@SNSPA” nr. 96/SGU/CI/II, finanţare primită prin Proiectului privind Învăţământul Secundar ROSE, gestionată de Ministerul Educaţiei Naţionale – Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externǎ şi asigurată de Banca Mondială.

Proiectul Creativitate și Excelență în Studiu, Integrare Academică și Socială – CESIAS@SNSPA își propune să crească gradul de retenție și de integrare academică și socială a studenţilor din anul I, programul de licenţă, fapt care va conduce, implicit, la diminuarea abandonului şcolar la nivelul celor patru facultăţi din cadrul SNSPA.

Grupul ţintă:
Grupul ţintă este format, cu precădere, din studenţii aflaţi în categoria de risc, în baza următoarelor criterii: au note la bacalaureat mai mici sau egale cu şapte, provin din familii cu cu probleme (sunt orfani sau un singur părinte), provin din mediul rural, au dizabilităţi sau boli cronice, sunt de etnie romă.
Studenţii interesaţi de activităţile şi programele organizate în cadrul proiectului, pot, de asemenea, să participe.

Modalităţi de realizare a obiectivelor:
– Crearea unui centru de învăţare care să se constituie într-un mediu academic deschis, prietenos, inovator, cu o abordare reflexivă a procesului de predare-învăţare, centrat pe nevoile, capacităţile şi interesele tuturor studenţilor, cu precădere ale celor aflaţi în situaţie de risc de abandon, prin care aceştia să devină interesaţi şi activi în procesul educaţional şi să aibă o participare îmbunătăţită la activităţile derulate şi la proiectele extracurriculare comune;
– Susţinerea activităţilor de dotare cu echipamente a centrului de învăţare pentru punerea la dispoziţia studenţilor a unor resurse suplimentare distribuite pe dimensiuni multiple (sociologice, psihologice, culturale, ludice/sportive, tehnologice – software & hardware);
– Derularea unor programe remediale pentru a aduce studenţii identificaţi în grupul ţintă la un nivel al cunoştinţelor care să le permită integrarea corespunzătoare în mediul academic şi înregistrarea de performanţe în procesul de învăţare (sesiuni de information & digital literacy, îmbunătăţirea abilităţilor de lectură, înțelegere, exprimare și scriere);
– Susţinerea programelor de coaching şi dezvoltare personală pentru a creşte capacitatea de înţelegere şi de organizare a învăţării individuale, pentru stimularea interesului şi implicării în actul de cunoaştere, pentru implicarea studentului în propria sa formare (capacitatea de a susţine o prezentare/discurs în public, capacitate de gestionare eficientă a timpului şi a succesului personal, strategii de învăţare, abilităţi de utilizare a unor instrumente de prezentare mediată de calculator precum Prezi şi PowerPoint, YouTube, abilităţi de argumentare şi dezbatere);
– Asigurarea unui cadru de interacțiune mai bună cu profesorii;
– Derularea unor activităţi de îndrumare şi sprijin pentru studenții vulnerabili din anul I şi de creare a unei comunităţi de învăţare proactivă pentru aceştia, cu scopul de a face față schimbărilor ce au loc în trecerea de la un ciclu de învățământ la altul, de la o modalitate de învățare la alta;
– Dezvoltarea programelor de consiliere profesională și orientare în carieră;
– Organizarea de ateliere de lucru în domeniile studiate în cadrul universităţii.

Activităţi propuse:
A.I. Activitatea de dotare a Centrului de Învǎţare CESIAS@SNSPA
A.II. Activităţi de susţinere a programelor remediale pentru studenții din anul I:
– II.1 Program remedial de îmbunătăţire a abilităţilor de lectură, înțelegere, exprimare și scriere academic
– II.2. Program remedial Information & Digital Literacy

A.III Activităţi de susţinere a programelor de coaching și dezvoltare personală
– III.1. Activitate de coaching şi dezvoltare personală „Arta de a vorbi în public”
– III.2. Activitate de coaching și dezvoltare personală „Instrumente de prezentare a conținutului: Prezi, PowerPoint, YouTube”
– III.3. Activitate de coaching și dezvoltare personală „Managementul timpului și strategii de învățare”

A.IV. Program de îndrumare şi sprijin “Student@SNSPA – program de tutorat”

A.V. Program de consiliere profesională și orientare în carieră „Cum îți pregătești cariera”

A.VI. Ateliere de lucru în domeniile de studiu specifice SNSPA
– VI.1. Atelier de lucru în domeniul Științelor Politice/Relații Internaționale „Arta guvernării în urzeala politicii”
– VI.2. Atelier de lucru în domeniul Științelor administrative „Sophia. De la cetățean la funcționar public.”
– VI.3. Atelier de lucru în domeniul Comunicării „Comunicare vs. incomunicare”
– VI.4. Atelier de lucru în domeniul Managementului „Simulare realistă de economie și business”

Perioada de implementare: 17 decembrie 2018 – 16 decembrie 2021.

Valoarea proiectului: 868.367 lei

Director grant: Voichiţa Dragomir – voichita.dragomir@snspa.ro

Facebook Pagelike Widget