Proiectul EMBRACE propune o nouă definiţie a Antreprenoriatului Social Corporativ

În urma unui proces de cercetare care a inclus atât o componentă amplă de documentare, cât şi derularea mai multor focus-grupuri şi a unor interviuri semi-structurate, echipa proiectului EMBRACE a conturat o definiţie îmbunătăţite a conceptului de Antreprenoriat Social Corporativ. Un total de 19 focus-grupuri şi 63 de interviuri au fost realizate în cadrul acestui proces de cercetare, care a urmărit nu numai îmbunătăţirea conceptului, ci şi disponibilitatea instituţiilor de învăţământ superior de a acţiona la acest nivel. Definiţia a fost rafinată şi prin intermediul unei scheme inovatoare de analiză semantică, Horizon Scanning Mechanism, care a analizat 492 de exemple de procese, proceduri şi practici din domeniu.

 

Cercetătorii EMBRACE propun definirea Antreprenoriatului Social Corporativ (ASC) drept „un mod de a face afaceri” în aşa fel încât întreg personalul dintr-o organizaţie (din sectorul public, din cel privat ori din cel terţiar) este pe deplin conştient de rolul, responsabilitatea şi contribuţia la creşterea socio-economică sustenabilă a propriei organizaţii şi a comunităţilor în care trăiesc şi lucrează. Procesele ASC includ: crearea unui mediu antreprenorial facilitator, promovarea intraprenoriatului corporativ, amplificarea scopului şi valorilor corporative, alături de construirea alianţelor strategice pentru rezolvarea problemelor economice şi sociale, în contextul susţinerii strategiilor de afaceri inovative emergente.

 

Cu toate că dimensiunea ASC rămâne una nouă, cercetarea, care a evaluat date din 34 de state din Europa şi din afara ei, identificând peste 70 de politici, iniţiative şi practici din domeniu, alături de intervievarea a 25 de manageri de top şi 16 experţi, relevă interesul în creştere al instituţiilor de învăţământ supăerior şi al companiilor pentru această dimensiune. Echipa de proiect a identificat importanţa specializării, expertizei angajaţilor, a unei comuncări eficiente şi transparente, pentru dezvoltarea şi integrarea practicilor ASC în modelele contemporane de business.

 

Comments are closed.
Like Us On Facebook
Facebook Pagelike Widget
Twitter