Proceduri

Proceduri

Proceduri documentate, elaborate pe baza anexei Nr. 2 la Ordinul Secretarului General al Guvernului Nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

Proceduri de sistem:

Proceduri operaționale:

 • PO – 01 Securitatea prelucrării datelor cu caracter personal, decizie CA nr. 183 din 13.10.2014, Revizia 1 Hot. Senat nr. 136/25.11.2015, Revizia 2 în lucru
 • PO – 02 Evidența formularelor cu regim intern de înseriere și numerotare: Chitanță – Hot. Senat nr. 28/22.03.2016
 • PO – 03 Efectuarea de încasări și plăți în numerar și completarea Registrului de casă – Hot. Senat nr.28/22.03.2016
 • PO – 04 Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata (ALOP) – Hot. Senat nr.28/22.03.2016
 • PO – 05 Desfăşurarea procesului de achiziţii publice şi urmărirea derulării contractelor – Hot. Senat nr.28/22.03.2016, Revizia 1 în lucru
 • PO – 06 Completarea și depunerea declarațiilor de avere și de interese – Hot. Senat nr.19/15.02.2017
 • PO – 07 Evidenţa formularelor cu regim intern de înseriere şi numerotare: Factura – Hot. Senat nr.19/15.02.2017
 • PO – 08 Procedura de organizare a examenului de admitere la studii universitare de licenta și masterat – Hot. Senat nr.19/15.02.2017
 • PO – 09 Procedura de înmatriculare a candidaţilor declaraţi admişi la studii universitare de licenţă și masterat – Hot. Senat nr.19/15.02.2017
 • PO – 10 Procedura de inscriere in anul de studiu superior la studii universitare de licență și masterat – Hot. Senat nr.19/15.02.2017
 • PO – 11 Procedura de redistribuire a locurilor finanțate de la bugetul de stat și a locurilor cu taxă – Hot. Senat nr.19/15.02.2017
 • PO – 12 Procedura de inscriere in an suplimentar – Hot. Senat nr. 19/15.02.2017
 • PO – 13 Procedura de exmatriculare a studenților din SNSPA
 • PO – 14 Întocmirea, aprobarea şi depunerea raportării lunare și a situaţiilor financiare trimestriale şi anuale către ordonatorul principal de credite – Hot. Senat nr. 19/15.02.2017
 • PO – 15 Procedura privind reînmatricularea la studii universitare de licență sau masterat – Hot. Senat nr. 19/15.02.2017
 • PO – 16 Procedura privind completarea registrelor matricole – Hot. Senat nr. 19/15.02.2017
 • PO – 17 Procedura de organizare a examenului de finalizare a studiilor universitare de licenţă şi masterat – Hot. Senat nr. 19/15.02.2017
 • PO – 18 Desfășurarea activității în cadrul bibliotecii
Like Us On Facebook
Facebook Pagelike Widget
Twitter