Admiterea la programele de licență ale Facultății de Științe Politice (SNSPA). Înscrieri online la cea de-a doua sesiune de pretestare

Miercuri, 8 mai 2024, încep înscrierile online la cea de-a doua sesiune de pretestare pentru admiterea la Facultatea de Ştiinţe Politice (SNSPA).

Facultatea de Ştiinţe Politice (SNSPA) organizează două sesiuni de pretestare. Pentru a fi admis la această facultate, este obligatoriu să participi la cel puţin una dintre cele două sesiuni de pretestare. Cei care nu au participat la prima sesiune de pretestare, organizată în luna aprilie 2024, precum şi cei care au participat, dar doresc să obţină o notă mai mare, o pot face în cea de-a doua sesiune de pretestare online, desfăşurată în luna iulie 2024.

Ultima zi de înscrieri online, pe admitere.politice.ro: 2 iulie 2024.

Accesaţi admitere.politice.ro în perioada 8 mai – 2 iulie 2024, deschideţi un cont de utilizator şi completaţi câmpurile obligatorii.

 

Cum se desfăşoară admiterea la Facultatea de Ştiinţe Politice

Candidații la Facultatea de Științe Politice au posibilitatea de a participa la două sesiuni de pretestare online, care constau în rezolvarea prin mijloace electronice a unui test grilă la disciplinele și tematica anunțate pe website-ul facultății.

 

Calendarul admiterii la Facultatea de Ştiinţe Politice

Accesaţi admitere.politice.ro în perioada în care se desfăşoară înscrierile, deschideţi un cont de utilizator şi completaţi câmpurile obligatorii.

A doua sesiune de pretestare

  • Înscrieri online, pe admitere.politice.ro: 8 mai – 2 iulie 2024
  • Pretestare (test online): 10 iulie 2024
  • Afișare rezultate: 10 iulie 2024
  • Depuneri contestații: 11 iulie 2024
  • Afișare rezultate contestații: 15 iulie 2024

 

Detalii tehnice privind desfășurarea examenul de pretestare, aici.

 

Probele de concurs

Pentru specializările Științe Politice, Relații Internaționale și studii europene, Sociologie, Psihologie:

Test grilă online, susținut în două sesiuni de pretestare, la una dintre următoarele discipline, la alegere: Economie, Filosofie, Istorie, Limba română, Logică, argumentare și comunicare, Matematică, Geografie, Psihologie sau Sociologie. Disciplinele și tematica sunt anunțate pe website-ul facultății.

 

 

Conditii de admitere

În perioada 8 iulie – 19 iulie 2024, candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat au obligatia de a completa in fisa de inscriere (realizata online) urmatoarele:

  • Se incarca diploma de bacalaureat si se completeaza media generala.
  • Mediul de provenienta al liceului (rural sau urban).
  • Candidatii pe locurile speciale vor completa campurile specifice din fisa de inscriere. (locurile destinate acestor candidati vor fi anuntate in timp util).

 

Rezultatele concursului de admitere

Rezultatele concursului de admitere (departajarea buget-taxa, sesiunile aprilie si iulie), pentru toate specializarile/programele de studii vor fi afisate pe data de 23 iulie 2024, după ora 18.00, după verificarea indeplinirii condiţiilor legale.
În cazul notelor egale criteriile de departajare, pentru alocarea unui loc la buget sunt:

  1. media generală a examenului de bacalaureat,
  2. nota obținută la examenul de bacalaureat la disciplina Limba Română.

 

Înmatricularea candidatilor declaraţi admisi

Inmatricularea candidaților admisi se va face in intervalul 24 – 25 iulie 2024. Candidații declarați admiși pe un loc la buget vor depune diploma de bacalaurat în original în perioada de înmatriculare.
În zilele de 26 si 29 iulie 2024 se vor înmatricula candidații aflați pe lista de așteptare.

 

IMPORTANT!
Candidatii care nu vor completa până la data de 19 iulie 2024, ora 14.00, fișa de înscriere cu datele solicitate nu vor fi clasificați (nu vor apărea în lista buget-taxa).
Datele introduse de candidati cu privire la rezultatele obtinute la examenul de bacalaureat vor fi verificate conform bazelor de date ale ME.
Candidatii cu diploma de bacalaureat obtinuta in strainatate, vor prezenta la depunerea dosarului atestatul eliberat de ME (CNRED).
Candidatii declarați respinsi in sesiune de pretestare din luna aprilie se vor putea inscrie pentru sesiunea de pretestare din iulie. Pentru mai multe detalii candidatii ne pot contacta pe adresa de e-mail: secretariat@politice.ro.
Admiterea se face in ordinea descrescatoare a mediilor si a opţiunilor formulate, in limita numarului total de locuri scoase la concurs, indiferent de proba sustinuta. Inscrierea, respectiv inmatricularea candidaţilor se face pe specializari/programe de studii. Un candidat poate fi declarat admis pe locurile fara taxa la o singura specializare/program de studii.

Pentru a fi admiși, după susținerea examenului de Bacalaureat și afișarea notelor la toate disciplinele, candidații preînscriși la Facultatea de Științe Politice vor încărcă în platforma de admitere online dovada promovării examenului de Bacalaureat. Ierarhizarea candidaților declaraţi admişi se va face pe baza notei obţinute la proba susţinută în cel puţin una din cele două sesiuni de pretestare online (dacă un candidat participă la ambele sesiuni de pretestare, va fi luată în considerare nota cea mai mare pe care a obținut-o), în corelaţie cu opțiunile candidatului și promovarea examenului de Bacalaureat, în limita locurilor prezentate în oferta educațională pentru anul universitar 2024-2025.

 

 

 

 

Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget