Burse pentru semestrul I, anul universitar 2020-2021

În perioada 28 octombrie-15 noiembrie 2020, studenţii SNSPA pot transmite online cererile şi dosarele pentru aprobarea burselor, pentru semestrul I din anul universitar 2020-2021. Condiţia de obţinere a unei burse acordată de SNSPA, indiferent de categorie, este ca studentul să fie integralist.

 • Afișarea listelor cu studenții propuși să beneficieze de bursă: 23 noiembrie 2020;
 • Perioada pentru depunerea contestațiilor: 24-25 noiembrie 2020;
 • Afișarea rezultatelor contestațiilor: 26 noiembrie 2020;
 • Completarea formularului online cu datele necesare pentru virarea bursei (CNP, Cod IBAN etc): 23-29 noiembrie 2020.

 

Bursele se atribuie studenţilor pe durata unui semestru, în conformitate cu structura anului universitar.
Toate categoriile de burse se acordă numai pe bază de cerere. Descarcă cererea, aici.
Regulamentul privind acordarea burselor în SNSPA poate fi consultat aici.

 

Studenții SNSPA vor transmite online cererile şi dosarele pentru aprobarea burselor pentru semestrul I din anul universitar 2020-2021 la următoarele adresele de e-mail (conform facultății la care sunt înmatriculați):

Facultatea de Administrație Publică

Studii de licență

Studii de masterat: burse.master@administratiepublica.eu

Facultatea de Comunicare și Relații Publice

Accesează secțiunea Contact a website-ului comunicare.ro

Facultatea de Management

Detalii privind modalitatea de transmitere a cererilor, pe  facultateademanagement.ro

Facultatea de Științe Politice

În funcție de categoria de burse, vă rugam să încărcați cerereile accesând link-urile de mai jos:

Important: autentificarea se face cu adresa instituțională (@politice.ro).

Departamentul de Relații Internaționale și Integrare Europeană

Încărcarea cererilor pentru bursă se face pe Platforma de e-learning a Departamentului

 

În stabilirea repartizării burselor se va ţine cont de media din momentul depunerii cererii, astfel:

 • Media luată în calcul pentru acordarea bursei în anul I, semestrul I, studii universitare de licenţă şi masterat, este cea obţinută la examenul de admitere în ciclul respectiv.
 • Media luată în calcul pentru acordarea bursei pe semestrul I pentru anii de studiu II şi III (licenţă) şi master anul II este media din anul de studiu anterior.

 

Studenţii SNSPA pot beneficia de orice tip de bursă pentru un singur program de licenţă şi pentru un singur program de master. Un student nu poate primi două tipuri de burse simultan din aceeaşi categorie, dar are dreptul să opteze pentru cea cu valoare mai mare.  Studenţii care beneficiază de bursă socială pot primi şi orice alt tip de bursă.

 

Cuantumul burselor acordate de Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) în anul universitar 2020-2021:

Bursă de performanţă: 1000 lei
Bursă de merit I: minimum 900 lei
Bursă de merit II: minimum 800 lei
Bursă socială: minimum 700 lei – Pe durata desfăşurării activităţilor prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare, cuantumul bursei sociale este de 840 lei/lună, conform Hotărârii Senatului nr. 55/2020.
Bursă de ajutor social ocazional (se acordă o singură data pe semestru): minimum 700 lei
Bursă plasament (se acordă pentru toţi studenţii proveniţi din casele de copii sau plasament familial cuprinşi în cilclurile de studii universitare de licenţă şi de masterat): 700 lei
Bursa Specială SNSPA: Cuantumul aprobat de C.A.

 

Burse de ajutor social
Studenţii integralişti a căror familie nu a realizat pe ultimele trei luni un venit lunar mediu pe membru de familie mai mare decât salariu minim brut pe economie îşi pot depune dosarul pentru acordarea unei burse de ajutor social.
În procesul de verificare a dosarelor sociale, comisiile de burse, din fiecare facultate, au dreptul să primească consiliere din partea Direcţiei Juridice a Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative (SNSPA).
Studenţii au obligaţia de a depune la dosarul de acordare a bursei sociale următoarele acte, în funcţie de situaţia în care se află solicitantul:
• cerere personală de solicitare a bursei;
• adeverinţă elev/student, pentru membrii familiei care urmează o formă de învăţământ;
• copie după certificatul de deces, în cazul în care studentul este orfan de un părinte, la care se adaugă talonul de pensie de urmaş;
• copie a hotărârii judecătoreşti, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, se completează cu adeverinţă/cupon privind cuantumul pensiei alimentare, pentru student şi fraţii acestuia;
• adeverinţă cu venitul realizat, de la fiecare membru de familie (pe ultimele 3 luni: iulie, august, septembrie);
• adeverinţă de şomaj şi/sau ajutor social;
• declaraţie notarială pe propria răspundere a solicitantului bursei că nu beneficiază de alte venituri, în afara celor declarate;
• ultimul talon de pensie, în cazul în care părinţii sunt pensionari;
• adeverinţă de la Administraţia Financiară din care să reiasă că nu există alte surse de venit, la nivelul familiei;
• adeverinţă şi declaraţie pe propria răspundere că nu beneficiază de bursă de la altă instituţie de învăţământ superior, dacă este cazul.

Salariul minim pe economie luat în calcul la analizarea dosarelor de bursă socială este 2230 lei brut sau 1346 lei net, în funcţie de adeverințele de salariu depuse la dosar.

 

 

 

Comments are closed.
Platformă dedicată cercetătorilor
Facebook Pagelike Widget
Urmărește-ne pe Twitter
 • @unescoNOW

  RT @unescoNOW: Imagine a world where students, teachers & researchers can easily move around to pursue their studies & work. That's pre…

 • @CIVICA_EU

  RT @CIVICA_EU: CIVICA PhDs: the next online spring panel @thehertieschool looks at political polarisation in EU democracies 25 May, 12…

 • @IAU_AIU

  RT @IAU_AIU: #WHEC2022 ️Thursday | 19 May | 14:30-16:00 (CEST) join the IAU Roundtable where the panel will explore the question ‘what k…