Parteneriat de colaborare în vederea aplicării și implementării unui proiect de cercetare

SNSPA dorește să încheie un parteneriat de colaborare cu o entitate privată de tip IMM în vederea aplicării și implementării unui proiect de cercetare în cadrul programului finanţat prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European 2014-2021.

Activitățile de cercetare din cadrul proiectului vor consta în: evaluari comunitare pentru patru comunități rome, interviuri semi-structurate în comunități rome (40 de interviuri cu mediatori sanitari, 40 de interviuri cu persoane  din comunitatea romă), analiza secundară de date, SNA, analiză statistică și facilitarea organizării a cinci focus-grup-uri.

Condiții minime de selecție:

Organizația parteneră trebuie:

  • Să aibă printre obiectele principale activitatea de cercetare;
  • Să se concentreze în special pe comunitățile cu un grad ridicat de vulnerabilitate, din mediul rural sau urban;
  • Să aibă capacitatea de a realiza o cercetare ce implică lucrul îndeaproape cu respectivele grupuri;
  • Să fi realizat în trecut cercetări similare în comunități cu populație romă;
  • Să poată furniza accesul cercetătorilor din cadrul universității la grupurile / comunitățile care se constituie în beneficiarii proiectului;
  • Să furnize descrierea a patru grupuri țintă care vor fi incluse în cadrul cercetării desfășurate prin acest proiect.

Pentru a se înscrie la selecție, organizațiile interesate sunt rugate să transmită o scrisoare de intenție  la corina.buzoianu@comunicare până la data de 26.09.2018, ora 23.59.  Scrisoarea de intenție va fi însoțită de portofoliul organizației.

Candidaturile care nu sunt complete și conforme (scrisoare de intentie, portofoliu, profil adecvat) vor fi eliminate la slectia administrativă. Rezultatele se vor afișa în termen de 3 zile lucrătoare, de la data depunerii dosarului.

Comments are closed.
Platformă dedicată cercetătorilor
Facebook Pagelike Widget
Urmărește-ne pe Twitter