Anunț selecție experți în cadrul proiectului „Connect the Disconnections – from Disparate Data to Insightful Analysis”/ „Conectați deconectările – de la date disparate la analize profunde”

Școala Nationala de Studii Politice si Administrative (SNSPA), prin Centrul pentru Participare Civica si Democratie (CPD), implementeaza in calitate de Partener proiectul „Connect the Disconnections – from Disparate Data to Insightful Analysis”/ Conectați deconectările – de la date disparate la analize profunde – finantat prin mecanismul financiar al Granturilor SEE si Norvegiene. Durata de implementare a proiectului este de 30 de luni, respectiv în perioada octombrie 2019 – martie 2022.

Scopul proiectului este acela de a oferi viitorilor specialiști în științe sociale, securitate și apărare, dar și din alte domenii esenţiale ale societăţii, instrumente adecvate pentru a înțelege, a corela și a extinde cunoștințele în domeniul datelor (Big Data).

Proiectul reunește experți din diferite domenii (IT, drept, intelligence, științe politice, științe ale comunicării), integrând expertiza acestora pentru a dezvolta un curs universitar inovativ, menit să ofere viitorilor absolvenți competențe și abilități pentru a înțelege principiile de lucru și procesele Big Data, pentru a putea extrage cunoștințe relevante folosind seturi potrivite de date și informații și pentru a putea elabora, astfel, modele adaptative de acțiune.

Conform cererii de finantare si Acordului de Parteneriat, activitatile Partenerului se vor realiza cu personal calificat, care își desfășoară activitatea cu cel mai înalt standard profesional, atat prin aportul managerului pentru Partener, cât și prin utilizarea unei echipe de experti proprii specialisti.

Pentru implementarea activităților asumate de SNSPA este necesară suplimentarea echipei de experti cu 2 posturi de „Expert pentru output-uri intelectuale”, prin selecția si contractarea pentru perioada determinata, conform procedurii de selecție experți aprobată la nivelul SNSPA.

Vă rugăm să consultați detaliile privind descrierea activităților și cerințele solicitate pentru fiecare poziție, aici.

 

Calendar – Pozițiile destinate titularilor SNSPA

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
– 3-8 iunie 2021 – depunerea candidaturilor pentru posturile de experți;
– 8 iunie 2021, ora 16:00, termen limita depunere dosare online la adresa cpd@snspa.ro
– 9 iunie 2021 – selecție experți și publicare rezultatelor selecției;
– 10 iunie 2021 – depunere constestații (online la adresa specificată);
– 11 iunie 2021 – afișare rezultate finale.

 

Dosarul de concurs va conține următoarele documente:
– Cerere în care este specificată poziția pentru care se candidează cu referire la numărul Anexei în care este descrisă poziția
– Copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, după caz (semnata de candidat);
– Curriculum Vitae format Europass, datat si semnat pe fiecare pagina (CV-ul trebuie sa conțina obligatoriu date de contact valide – adresa de e-mail si număr de telefon)
– Copiile documentelor care atesta nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice; alte acte doveditoare privind experienta/expertiza, calificarile specifice aferente pozitiei;
– Consimțământ GDPR (Descarcă formularul de aici)

Candidaturile transmise dupa data limita indicata in anuntul de selectie (zi și oră), precum si cele incomplete vor fi respinse.

 

Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget