Alegeri la nivelul CSUD

Alegeri la nivelul Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat

Calendarul pentru alegerea reprezentanților cadrelor didactice titulare – conducător de doctorat, respectiv a studenților – doctoranzi în Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat:

 

Informare privind alegerea reprezentanților în CSUD 4 – 8 iunie 2021
Depunere candidaturi pentru alegerea reprezentanților în CSUD. Candidaturile și documentele aferente se depun pe adresa de e-mail alegeri@snspa.ro 9 – 11 iunie 2021
Campanie de informare referitor la candidaturile depuse 12 –  15 iunie 2021
Vot pentru alegerea reprezentanților în CSUD. Votul se va desfășura în intervalul 11.00 – 16.00 la sediul SNSPA din Bd. Expoziției Nr. 30A, Sala Multifuncțională Parter. 16 iunie 2021
Afișarea rezultatelor alegerilor 16 iunie 2021
Depunere contestații referitoare la procedura de organizare a alegerilor 17 – 18 iunie 2021
Validarea de către Senatul SNSPA a componenței nominale a CSUD 22 – 25 iunie 2021

Biroul Electoral pentru alegerea reprezentanților cadrelor didactice titulare – conducător de doctorat, respectiv a studenților – doctoranzi în Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat:

 • Prof.univ.dr. Adrian Pop
 • Conf.univ.dr.  Alexandra Zbuchea
 • Lect.univ.dr. Teodor Arpad
 • Doctorand Alexandru Dumitrache – domeniul științe comunicării
 • Doctorandă Dana Pițigoi – domeniul științe politice

Candidații pentru funcția de membru CSUD, din partea cadrelor didactice conducători de doctorat, depun, până la data limită precizată în anunțul privind alegerea membrilor CSUD, un dosar ce conține:

 • Declarația de intenție pentru participarea la alegeri (anexa 4.1.);
 • Copia cărții de identitate sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărții de identitate;
 • Copii ale documentelor care atestă schimbarea numelui, dacă este cazul;
 • Curriculum vitae;
 • fisa de verificare a indeplinirii criteriilor de abilitare in domeniul in care detin conducerea de doctorat conform Ordinului nr. 6129/2016 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calităţii de conducător de doctorat şi a atestatului de abilitare.

Candidații pentru funcția de membru CSUD, din partea studenților doctoranzi, depun, până la data limită precizată în anunțul privind alegerea membrilor CSUD, un dosar ce conține:

 • Declarația de intenție pentru participarea la alegeri (anexa 4.2.);
 • Copia cărții de identitate, a pașaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărții de identitate;
 • Copii ale documentelor care atestă schimbarea numelui în cazul în care aceasta a avut loc;
 • Curriculum vitae.

Candidaturi depuse pentru funcția de membru în Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat

Din partea cadrelor didactice conducători de doctorat:

Lect. univ. dr. Miruna Butnaru Troncotă

 

Din partea studenților doctoranzi:

Drd. Mihai Claudiu Gavrilescu

Drd. Rareș-Dimitrie Rădoiu

Rezultatele alegerilor pentru Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat

 

Din partea cadrelor didactice conducători de doctorat:

 • Lect. univ. dr. Miruna Butnaru Troncotă

 

Din partea studenților doctoranzi:

 • Drd. Mihai Claudiu Gavrilescu
 • Drd. Rareș-Dimitrie Rădoiu

 

Facebook Pagelike Widget