Institute for Global Digital Policies

Institute for Global Digital Policies

Institute for Global Digital Policies este un centru de cercetare și analiză organizat în interiorul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA) – Departamentul de Relații Internaționale și Integrare Europeană cu scopul de a realiza studii, proiecte, activități și dezbateri privind politicile digitale, evoluțiile tehnologice și schimbările generate de noi inovații, robotică și inteligență artificială.

Misiune

Institute for Global Digital Policies își propune să surprindă principalele provocări ridicate de aceste evoluții căutând să adreseze direct nevoia elaborării de noi politici publice, să genereze o dezbatere activă între deținătorii de interese în domeniu și să pună în evidență caracterul supra-național al evoluțiilor tehnologice cu ajutorul unei echipe de cercetători, experți și persoane interesate de domeniul digital.

Obiective

  • Dezvoltare de studii și analize în domeniul politicilor digitale, politicile relative la inovație și evoluții tehnologice;
  • Inițierea unor dezbateri și conferințe menite să genereze un dialog constructiv între deținătorii de interese în domeniu;
  • Realizarea de activități specifice în cadrul formatelor naționale, europene și internaționale în domeniul digital;
  • Crearea unei comunități interesate de domeniul digital compusă din cercetători, experți și persoane interesate;
  • Implicarea studenților, masteranzilor și doctoranzilor în activități specifice relative la domeniul digital;
  • Participarea la dezbaterile publice și rețelele de experți în domeniul la nivel național, european și international;
  • Colaborarea cu institute și centre specializate în domeniu;
  • Dezvoltarea de parteneriate cu instituțiile, actorii privați și neguvernamentali în domeniul digital;
  • Promovarea unor noi inițiative menite să sprijine dezvoltarea sectorului digital și evoluțiile tehnologice precum și să contribuie la elaborarea de noi politici publice și reglementări naționale, europene sau globale adaptate noilor provocări.

Dialog despre tehnologie și inovație, cu CEO-ul eMAG

Marți, 26 noiembrie 2019, debutează seria de evenimente “Security & Technology Conferences”, organizată de Departamentul de Relații Internaționale și Integrare Europeană (SNSPA).

Parteneriatul european pentru Inteligența Artificială

Luni, 18 noiembrie 2019, la SNSPA, în cadrul unei mese rotunde, va fi prezentat Parteneriatul Strategic în domeniul Inteligenței Artificiale.

Cyber Security Month la SNSPA

Joi, 31 octombrie 2019, Poliția Română, CERT-RO și Microsoft lansează la SNSPA campania Cyber Security Month. 

Masă rotundă despre viitoarea politică europeană în domeniul cercetării și programul Horizon Europe

La eveniment au participat reprezentanți ai Comisiei Europene și ai statelor membre și experți europeni în domeniu.

Like Us On Facebook
Facebook Pagelike Widget
Twitter