Proiecte

Manifestarea s-a bucurat de participarea doctoranzilor în Stiințe administrative, a experților, cursanților și absolvenților Modulului Jean Monnet "EU - Diversity, Citizenship and Solidarity under Migration Pressure. From Learning to e-Learning", a masteranzilor și studenților din Facultatea de Administrație Publică (SNSPA).
Read more
Luni, 7 decembrie 2020, au început activitățile de predare aferente primului semestru al anului universitar 2020-2021, din cadrul proiectului ”Jean Monnet” EU – Diversity, Citizenship and Solidarity under Migration Pressure. From learning to e-learning / EU-DCS.
Read more
Proiectul a vizat informarea și conștientizarea publicului cu privire la rezultatele și beneficiile concrete ale fondurilor europene și ale politicii de coeziune în România.
Read more
Dezbaterea va urmări identificarea unor căi prin care SNSPA poate să vină în întâmpinarea nevoilor viitorilor studenți și studente, din toate mediile socio-economice, dar în special cele defavorizate.
Read more
În perioada 27- 29 noiembrie 2020, în cadrul celei de-a șaptea ediții a Conferinței Internaționale Law and Administrative Justice from an Interdisciplinary Perspective, vor fi prezentate lucrări în cadrul Working Group: Diversity, Citizenship and Solidarity under Migration Pressure.
Read more
Scopul proiectului este acela de a oferi viitorilor specialiști în științe sociale, securitate și apărare, dar și din alte domenii esenţiale ale societăţii, instrumente adecvate pentru a înțelege, a corela și a extinde cunoștințele în domeniul datelor (Big Data).
Read more
Studiul presupune completarea unui chestionar online pe baza căruia vom analiza inserţia absolvenţilor pe piaţa muncii şi corelarea pregătirii lor cu cerinţele locurilor de muncă.
Read more
Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA) anunță rezultatele concursului de selecție experți în vederea atingerii rezultatelor proiectului  „Dezvoltarea unor instrumente de analiză și intervenție la nivel comunitar pentru perioada de programare 2021-2027”, conform cererii de finanțare.
Read more
Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA) implementează în calitate de partener al Ministerului Muncii și Protecției Sociale proiectul ,,Dezvoltarea unor instrumente de analiză și intervenție la nivel comunitar pentru perioada de programare 2021-2027”, fiind cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional 
Read more
Invităm reprezentanții organizațiilor publice și private să completeze acest chestionar, care ne va ajuta să luăm pulsul practicilor responsabile și managementului sustenabil.
Read more
Facebook Pagelike Widget
Urmărește-ne pe Twitter