Proiecte SNSPA câstigătoare în cadrul competiției FDI 2022

Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA) a câștigat 5 proiecte finanţate din Fondul de Dezvoltare Instituţională destinat universităţilor de stat – FDI 2022. Competiția a fost coordonată de Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior (CNFIS), care a evaluat şi selectat proiectele depuse de universităţi.

 

Cele 5 proiecte FDI 2022 câștigătoare sunt:

Academic Excellence: reziliență și dezvoltare a calității activității didactice a SNSPA după provocările pandemiei de Covid-19

  • Domeniul strategic de finanțare: Îmbunătățirea calității activității didactice, inclusiv a respectării deontologiei și eticii academice
  • Director de proiect: Prof. univ. dr. Florina Pînzaru

 

#AlegeEducația

  • Domeniul strategic de finanțare: Creşterea echităţii sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul superior
  • Director de proiect: Conf. univ. dr. Brîndușa Palade

 

#AlumniSNSPA: integrare și reușită pe piața muncii

  • Domeniul strategic de finanțare: Corelarea ofertei educaţionale cu cererea pieţei muncii, consilierea și orientarea în carieră
  • Director de proiect: Lect. univ. dr. Bogdan Florian

 

Excelență în cercetarea științifică. Dezvoltarea infrastructurii de cercetare interdisciplinară din SNSPA (EXCELL)

  • Domeniul strategic de finanțare: Dezvoltarea capacității instituționale pentru cercetare în universități
  • Director de proiect: Lector univ. dr. Raluca Buturoiu

 

Hub de parteneriate practice – stimulent al sustenabilității și inovării (HUBpractik)

  • Domeniul strategic de finanțare: Asigurarea funcționării în bune condiții a grădinilor botanice universitare, a stațiunilor didactice, a bazelor de practică și a altor infrastructuri de susținere a activităților didactice, similare bazelor de practică, din cadrul universităților, folosite pentru instruirea studenților
  • Director de proiect: Conf. univ. dr. Mădălina Cocoșatu
Comments are closed.
Platformă dedicată cercetătorilor
Facebook Pagelike Widget
Urmărește-ne pe Twitter