Desemnarea decanilor şi prodecanilor din cadrul SNSPA 2020-2024

Desemnarea decanilor şi prodecanilor din cadrul SNSPA

Rezultatele concursului public pentru desemnarea decanilor

Comisia de concurs pentru ocuparea funcţiilor de decan al Facultății de Administrație Publică, Facultății de Comunicare și Relații Publice, Facultății de Management și Facultăţii de Științe Politice, aprobată prin Dispoziţia Rectorului SNSPA nr. 379 din 28.07.2020, s-a întrunit pentru a analiza dosarele care au primit avizele consiliilor facultăților și avizul de legalitate pentru participarea la concursul public.

Pe baza celor constatate în urma analizei dosarelor, a Planurilor manageriale şi a îndeplinirii criteriilor de selecţie prevăzute în Metodologia privind selectarea decanilor şi prodecanilor, aprobată prin hotărârea Senatului nr. 32/2020, precum şi urmare a prezentărilor din timpul interviului, membrii comisiei au hotărât să propună spre validare Senatului SNSPA următoarele persoane pentru ocuparea funcției de decan, mandatul 2020 -2024:

  • Conf. univ. dr. Diana Camelia Iancu – Facultatea de Administrație Publică;
  • Prof. univ. dr. Alina Bârgăoanu – Facultatea de Comunicare și Relații Publice;
  • Prof. univ. dr. Florina Magdalena Pînzaru – Facultatea de Management;
  • Conf. univ. dr. Cristian Romulus Pîrvulescu – Facultatea de Științe Politice;

 

* Aceste rezultate au fost afisate azi, 07.08.2020, ora 12.00.

* Contestații privind modalitatea de desfăşurare a concursului public pentru ocuparea funcţiei de decan se pot depune în perioada 10 – 12 august 2020, pe adresa de e-mail rectorat@snspa.ro.

* Rezultatele urmează să fie validate în următoarea şedinţă a Senatului SNSPA.

 

 

 

Candidaturi depuse pentru funcția de decan al Facultății de Administrație Publică, în vederea obținerii avizului Consiliului facultății

Candidaţi validaţi în Şedinţa Consiliului FAP, din 27.07.2020:

Conf. univ. dr. Diana-Camelia Iancu

Conf. univ. dr. Crina Ramona Rădulescu

Candidaturi depuse pentru funcția de decan al Facultății de Comunicare și Relații Publice, în vederea obținerii avizului Consiliului facultății

Candidaţi validaţi în Şedinţa Consiliului FCRP, din 27.07.2020:

Prof. univ. dr. Alina Bârgăoanu

Conf. univ. dr. Loredana Radu (Călinescu)

Candidaturi depuse pentru funcția de decan al Facultății de Management, în vederea obținerii avizului Consiliului facultății

Candidaţi validaţi în Şedinţa Consiliului FM, din 24.07.2020:

Prof. univ. dr. Florina Pînzaru

Conf. univ. dr. Alexandra Zbuchea

Candidaturi depuse pentru funcția de decan al Facultății de Științe Politice, în vederea obținerii avizului Consiliului facultății

Candidaţi validaţi în Şedinţa Consiliului FSP, din 27.07.2020:

Conf. univ. dr. Cristian Pîrvulescu

Prof. univ. dr. Andrei Țăranu

 

Calendarul privind derularea procedurilor de ocupare a funcțiilor de decan și prodecan

 

14 – 19 iulie 2020 Campania de informare privind modalitatea de ocupare a funcţiilor de decan
20 – 22 iulie 2020

10.00 – 15.30

Depunerea candidaturilor pentru funcțiile de decan

Candidaturile se depun personal la Rectoratul SNSPA sau prin e-mail la adresa alegeri2019@snspa.ro

În ultima zi de înscriere se va transmite către fiecare structură lista cu candidaturile primite și se vor afișa pe site-ul SNSPA

23 – 27 iulie 2020 AVIZARE

Ședința consiliilor facultăților pentru acordarea avizului candidaţilor care doresc să se înscrie la concursul public organizat de rector pentru selectarea decanilor

28 – 29 iulie 2020 Perioadă contestații privind procedura de defășurare a procesului de avizare la nivelul consiliilor facultăților
30 iulie – 3 august 2020 Soluționarea eventuale contestații referitoare la proceduri
4 – 5 august 2020 Obținerea avizului de legalitate pentru dosarele candidaților avizați de către consiliile facultăților
6 august 2020 Evaluarea dosarelor candidaţilor care au primit avizul consiliilor şi organizarea interviurilor de către comisia de concurs
7 august 2020 Afișarea rezultatelor concursului public
10- 12 august 2020 Depunerea contestațiilor privind modalitatea de desfăşurare a concursului public pentru ocuparea funcţiei de decan
13 – 19 august 2020 Soluționarea eventualelor contestații referitoare la proceduri
20 august – 15 septembrie 2020 Şedinţa Senatului pentru confirmarea rezultatelor concursurilor publice și emiterea dispozițiilor de numire a decanilor

Dosarul de candidatură cuprinde:

(a) declaraţia de intenţie de a candida pentru funcţia de decan;
(b) programul managerial;
(c) curriculum vitae, format EuroPass;
(d) CI / pașaport / alte documente echivalente care atestă identitatea, respectiv domiciliul candidatului;
(e) cazier judiciar;
(f) diplome și documente din care să rezulte pregătirea profesională și experiența didactică, în copie certificată de către candidat;
(g) documente prin care să ateste experiența managerială, în copie certificată de către candidat;
(h) adeverință medicală;
(i) declarație pe propria răspundere că nu a desfășurat activitate de poliție politică, conform OUG nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii.

Facebook Pagelike Widget