Desemnarea decanilor şi prodecanilor din cadrul SNSPA

Desemnarea decanilor şi prodecanilor din cadrul SNSPA

Comisia de concurs pentru ocuparea funcţiilor de decan/director al departamentului asimilat unei facultăți s-a întrunit luni, 1 aprilie 2024, pentru a analiza dosarele care au primit avizele consiliilor facultăților/departamentului asimilat unei facultăți și avizul de legalitate pentru participarea la concursul public.

Pe baza celor constatate în urma analizei dosarelor, a Planurilor manageriale şi a îndeplinirii criteriilor de selecţie prevăzute în Metodologia privind desemnarea decanilor, directorului departamentului asimilat unei facultăți şi prodecanilor pentru mandatul 2024-2029, aprobată prin hotărârea Senatului 18/08.03.2024, precum şi urmare a prezentărilor din timpul interviului, Comisia de concurs a hotărât să propună spre validare Senatului SNSPA următoarele persoane pentru ocuparea funcției de decan/director al departamentului asimilat unei facultăți, mandatul 2024 -2029:

Conf. univ. dr. Diana Camelia Iancu – Facultatea de Administrație Publică;
Prof. univ. dr. Alina Bârgăoanu – Facultatea de Comunicare și Relații Publice;
Prof. univ. dr. Florina Magdalena Pînzaru – Facultatea de Management;
Conf. univ. dr. Cristian Romulus Pîrvulescu – Facultatea de Științe Politice;
Lect. univ. dr. Ioana Melenciuc – Ioan – Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană

* Aceste rezultate au fost afisate azi, 1.04.2024, ora 16:30.

* Contestații privind modalitatea de desfăşurare a concursului public pentru ocuparea funcţiei de decan se pot depune în perioada 9-10 aprilie 2024, pe adresa de e-mail rectorat@snspa.ro.

* Rezultatele urmează să fie validate în următoarea şedinţă a Senatului SNSPA, conform calendarului aprobat.

 

 

Concursul public organizat de rector pentru selectarea decanilor/directorului departamentului asimilat unei facultăți se va desfășura luni, 1 aprilie 2024, în Sala Senatului SNSPA:

 

Ora 10:30 – Facultatea de Administraţie Publică

 • Conf. univ. dr. Teodora Bițoiu
 • Conf. univ. dr. Diana-Camelia Iancu

Ora 11:15 – Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice

 • Prof. univ. dr. Alina Bârgăoanu
 • Conf. univ. dr. Loredana Vladu

Ora 13:00 – Facultatea de Management

 • Prof. univ. dr. Florina Pînzaru
 • Prof. univ. dr. Alexandra Zbuchea

Ora 14:00 – Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană:

 • Prof. univ. dr. Mihai Ovidiu Cercel
 • Lect. univ. dr. Ioana Melenciuc – Ioan

Ora 14:45 – Facultatea de Ştiinţe Politice

 • Conf. univ. dr. Cristian Pîrvulescu
 • Prof. univ. dr. Andrei Țăranu

 

Componența comisiei pentru desemnarea prin concurs public a decanilor/directorului departamentului asimilat unei facultăți:

 1. Prof. univ. dr. Remus Pricopie – președinte;
 2. Dr. Jan Sadlak – membru;
 3. Prof. univ. dr. Mircea Dumitru – membru;
 4. Prof. univ. dr. Adrian Curaj – membru;
 5. Prof. univ. dr. Nicoleta Corbu – membru.

 

Domnul prof. univ. dr. Iordan Gheorghe Bărbulescu are calitatea de observator în desfășurarea concursului public pentru desemnarea decanilor/directorului departamentului asimilat unei facultăți.

 

 

Candidații pentru funcția de decan/director al departamentului asimilat unei facultăți, care au obținut avizul favorabil al Consiliului facultăţii/departamentului asimilat unei facultăți

 

Facultatea de Administrație Publică:

 • Conf. univ. dr. Teodora Bițoiu
 • Conf. univ. dr. Diana-Camelia Iancu

 

Facultatea de Comunicare și Relații Publice:

 • Prof. univ. dr. Alina Bârgăoanu
 • Conf. univ. dr. Loredana Vladu

 

Facultatea de Management:

 • Prof. univ. dr. Florina Pînzaru
 • Prof. univ. dr. Alexandra Zbuchea

 

Facultatea de Științe Politice:

 • Conf. univ. dr. Cristian Pîrvulescu
 • Prof. univ. dr. Andrei Țăranu

 

Departamentul de Relații Internaționale și Integrare Europeană:

 • Prof. univ. dr. Mihai Ovidiu Cercel
 • Lect. univ. dr. Ioana Melenciuc – Ioan

 

Candidaturi depuse pentru funcția de decan/director al departamentului asimilat unei facultăți în vederea obținerii avizului Consiliului facultăţii/departamentului asimilat unei facultăți:

 

Facultatea de Administrație Publică

Conf. univ. dr. Teodora Bițoiu

Program managerial | Curriculum Vitae

 

Conf. univ. dr. Diana-Camelia Iancu

Program managerial | Curriculum Vitae

 

 

Facultatea de Comunicare și Relații Publice

Prof. univ. dr. Alina Bârgăoanu

Program managerial | Curriculum Vitae

 

Conf. univ. dr. Loredana Vladu

Program managerial | Curriculum Vitae

 

 

Facultatea de Management

Prof. univ. dr. Florina Pînzaru

Program managerial | Curriculum Vitae

 

Prof. univ. dr. Alexandra Zbuchea

Program managerial | Curriculum Vitae

 

 

Facultatea de Științe Politice

Conf. univ. dr. Cristian Pîrvulescu

Program managerial | Curriculum Vitae

 

Prof. univ. dr. Andrei Țăranu

Program managerial | Curriculum Vitae

 

 

Departamentul de Relații Internaționale și Integrare Europeană

Prof. univ. dr. Mihai Ovidiu Cercel

Program managerial | Curriculum Vitae

 

Lect. univ. dr. Ioana Melenciuc

Program managerial | Curriculum Vitae

 

Conf. univ. dr. Gabriel Micu

Program managerial | Curriculum Vitae

 

 

Ședinţele Consiliilor facultăţilor/departamentului asimilat unei facultăți, în vederea avizării candidaturilor pentru înscrierea la concursul public organizat de rector pentru selectarea decanilor/directorului departamentului asimilat unei facultăți se vor desfășura astfel:

 • Facultatea de Administrație Publică: Joi, 21 martie 2024, ora 11:00
 • Facultatea de Comunicare și Relații Publice: Joi, 21 martie 2024, ora 14:00
 • Facultatea de Management: Vineri, 22 martie 2024, ora 11:00
 • Facultatea de Științe Politice: Vineri, 22 martie 2024, ora 13:30
 • Departamentul de Relații Internaționale și Integrare Europeană: Vineri, 22 martie 2024, ora 11:30

Calendarul privind derularea procedurilor de ocupare a funcțiilor de decan/director department asimilat unei facultăți și prodecan

 

8 – 15 martie 2024 Campania de informare privind modalitatea de ocupare a funcţiilor de decan

 

18 – 20 martie 2024

10:00 – 15:30

 

Depunerea candidaturilor pentru funcțiile de decan Candidaturile se depun personal la Rectoratul SNSPA sau prin e – mail la adresa alegeri2023@snspa.ro.

În ultima zi de înscriere se va transmite către fiecare structură lista cu candidaturile primite și se vor afișa pe website – ul SNSPA

 

21 – 22 martie 2024

 

AVIZARE

Ședința consiliilor facultăților pentru acordarea avizului candidaţilor care doresc să se înscrie la concursul public organizat de rector pentru selectarea decanilor

25 – 26 martie 2024 Perioadă contestații privind procedura de defășurare a procesului de avizare la nivelul consiliilor facultăților
27 martie 2024 Soluționarea eventuale contestații referitoare la proceduri

 

28 – 29 martie 2024

 

Obținerea avizului de legalitate pentru dosarele candidaților avizați de către consiliile facultăților
1 – 5 aprilie 2024 Evaluarea dosarelor candidaţilor care au primit avizul consiliilor şi organizarea interviurilor de către comisia de concurs
8 aprilie 2024 Afișarea rezultatelor concursului public
9 – 10 aprilie 2024 Depunerea contestațiilor privind modalitatea de desfăşurare a concursului public pentru ocuparea funcţiei de decan
11 aprilie 2024 Soluționarea eventualelor contestații referitoare la proceduri
 12 – 16 aprilie 2024 Şedinţa Senatului pentru confirmarea rezultatelor concursurilor publice și emiterea dispozițiilor de numire a decanilor

 

Aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 19/08.03.2024

Dosarul de candidatură cuprinde:

 • declaraţia de intenţie, de a candida pentru funcţia de decan/director al departamentului asimilat unei facultăți, (formular-tip, Anexa nr.1) la una din Facultățile din cadrul SNSPA;
 • programul managerial pentru 5 ani;
 • Curriculum vitae, format EuroPass;
 • CI/pașaport/alte documente echivalente care atestă identitatea, respectiv domiciliul/rezidența pentru cetățenii români sau, pentru cetățenii străini non UE/SEE dovada dreptului de rezidență în România, după caz;
 • certificat de cazier judiciar;
 • diplome și documente din care să rezulte pregătirea profesională și experiența didactică, în copie certificată de către candidat;
 • documente prin care să ateste experiența managerială, în copie certificată de către candidat;
 • adeverință medicală;
 • declarație pe propria răspundere că nu a desfășurat activitate de poliție politică, astfel cum este definită prin lege;
 • certificat de integritate comportamentală;

Toate aceste documente vor fi numerotate și însoțite de un opis semnat de candidați.

Facebook Pagelike Widget